​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad är en avställningsförsäkring?

Avställningsförsäkring brukar också kallas för garageförsäkring. Den innehåller ett försäkringsskydd som är anpassat till att du inte använder ditt fordon i trafik. 

Om du ställer av ditt fordon, ändrar vi din försäkring till en avställningsförsäkring automatiskt. Om bilen bara är trafikförsäkrad blir försäkringen vilande när du ställer av bilen.

Kontakta oss om du har en halv - eller helförsäkring och du inte vill ha en avställningsförsäkring.

​​​​​​