​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Gäller min sjuk- och olycksfallsförsäkring för läkarvård och mediciner?

Om du skadas i ett olycksfall gäller försäkringen för läkarvård och mediciner, men inte vid sjukdom.

Efter ett olycksfall kan du få ersättning för bland annat patientavgifter, mediciner och andra kostnader för vård och behandling.
Ett säkert svar om din ersättning kan du få först när du har gjort en skadeanmälan. Vi bedömer då vad som hänt och hur din försäkring gäller. I enklare skadeärenden får du oftast besked redan efter ett telefonsamtal.

Vill du anmäla en skada?
Det gör du enklast här på webben. Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig.

Anmäl skada nu

​​​​​​