​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad får jag för ersättning om jag har en personförsäkring?

Exakt vad du kan få beror på vilken försäkring du har. Du kan bland annat få ekonomisk hjälp om du skadas i en olycka eller blir allvarligt sjuk. Du kan också få ersättning för kostnader som du haft, till exempel i samband med en sjukhusvistelse.

Här kan du läsa vad som ingår i våra olika personförsäkringar:

 

När du loggar in på trygghansa.se  kan du se vad som ingår i just din försäkring.

​​​​​​