​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad ingår i er livförsäkring?

Livförsäkringen ger ett ekonomiskt stöd till dina efterlevande.

När du har en livförsäkring hos oss betalar vi ut ett engångsbelopp om du skulle avlida under den tid som du är försäkrad. Pengarna går till ditt dödsbo, om du inte meddelar oss att någon annan ska få dem.

Nivån på engångsbeloppet bestämmer du när du tecknar försäkringen. Du kan även ändra det senare. Grundbeloppet är 50 000 kr. Det kan du utöka och då finns det ett antal fasta belopp att välja mellan, från 50 000 kr upp till 3 miljoner kr.

Livförsäkringen ingår i sjuk- och olycksfallsförsäkringen TryggaVuxna. Du kan teckna livförsäkringen när du är 18–54 år och behålla den tills du är 65 år.

Det kan finnas andra villkor för livförsäkringen om du är försäkrad hos oss via ditt fackförbund. Alla detaljer finns i ditt försäkringsbesked.

​​​​​​