​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Måste jag tömma bilen på tillhörigheter när den ska lösas in?

Ja, se till att du inte har några personliga tillhörigheter som t.ex. kläder, mobilladdare m.m. kvar i fordonet när du lämnar det till verkstaden.  
Fast monterad utrustning, som t.ex. en integrerad bilstereo, får inte plockas bort utan vårt godkännande.

​​​​​​