​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Trygg-Hansa och Codan fusioneras

Den 31 mars 2015 träder fusionen av Trygg-Hansa och Codan i kraft. Fusionen innebär att Trygg-Hansa och Codan går samma till en stark skandinavisk enhet – Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Att vi slår samman bolagen innebär en enda skillnad för våra kunder: Codan Forsikring A/S kommer att stå som försäkringsgivare. Allt annat är oförändrat.  Premier, service, tillgänglighet, klagomålshantering och kvaliteten på produkterna kommer inte att förändras till följd av detta.

Våra kunders rättsliga skydd fortsätter även att vara förankrat i svenska konsumentskyddsregler.

 

Vi fortsätter att betala skatt i Sverige

I juridiska dokument kommer vårt namn att vara Trygg-Hansa Försäkring filial eller bara Trygg-Hansa. I och med sammanslagningen byter vi även organisationsnummer. Vår lednings- och styrelsestruktur kommer att möta alla legala krav och vi kommer även fortsättningsvis att betala skatt i Sverige. Finansinspektionen och andra svenska myndigheter fortsätter att säkerställa att vi möter svenska konsumentskyddsregler precis som idag.

 

Varför fusioneras vi?

Den 13 november 2014 gav Finansinspektionen sitt tillstånd att fusionera Trygg-Hansa och Codan till en skandinavisk enhet. Trygg-Hansa har varit en del av Codan sedan 1999 och tillsammans utgör vi ett ledande försäkringsbolag i Skandinavien. Vi har valt att fusionera Trygg-Hansa och Codan för att skapa en enklare bolagsstruktur vilket i sin tur kommer att skapa större effektivitet och långsiktiga fördelar för oss internt. Att konsolidera finansiella företagsgrupper är något som blir allt vanligare i både Skandinavien och i övriga Europa som en effekt av de ökade regulatoriska kraven såsom Solvency II. 

 

​​​​​​