Babybojen

För lite större barn

När barnet har vuxit ur badbaljan eller badkaret därhemma kan ni fortsätta att öva vattensäkerhet och simkunnighet utomhus eller i en simhall. Att lära sig simma är inte bara roligt utan också en livslång kunskap och ju tidigare man kan få den desto bättre. De flesta barn är inte mogna att lära sig simma innan de är fyra år, men när de lär sig är väldigt individuellt. Simkunnighet har inget med ålder att göra, utan barn kan få vattenvana redan när de är väldigt små genom babysim.

Babysim

Babysim kallas det när barn som är yngre än två år badar tillsammans med en av sina föräldrar under ledning av utbildad babysiminstruktör. Vid babysim har barnet mer rörelsefrihet än hemma i badrummet och kan göra andra typer av övningar, till exempel dyka under vatten – något man aldrig ska öva hemma. På babysim är det alltid du som förälder som avgör när och om barnet skall göra den aktuella övningen. Det är på barnets villkor verksamheten bedrivs och gränserna sätts.

Alla barn som av sina föräldrar uppfattas som friska kan babysimma. Även barn med någon form av handikapp kan babysimma. Vid någon form av osäkerhet angående barnets hälsa ska alltid en läkare tillfrågas för godkännande innan ni börjar babysimma. Alla barn från tre månader - två år är välkomna till babysim. Om barnet är för tidigt född så räknar man tre månader från beräknat födelsedatum. Barnet skall väga minst fyra kilo och ha läkt navel.

Simskola

Svenska Livräddningssällskapet har simskolor i hela landet. Där lär sig barnen mer än att bara simma. De lär sig också att känna trygghet, glädje och frihet i närheten av vatten. Mer information om simskolor går att hitta på www.svenskalivraddningssallskapet.se.