Klimat

Klimat

Extremväder som skyfall och stormar har blivit allt vanligare under de senaste åren, vilket resulterar i en ökning av väderrelaterade skador för många av våra kunder. Vi har därför lanserat flera skadeförebyggande initiativ som på kort sikt bidrar till att minska konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatarbete ingår som en av tio principer i FN:s Global Compact, som vi har skrivit under och följer. Ett av de konkreta resultaten är att vi redan har sänkt våra egna koldioxidutsläpp. Men arbetet fortsätter för att öka medvetenhet om de långsiktiga konsekvenserna av klimatförändringarna, och vi är med och bidrar till att utveckla branschens ansvar i dessa frågor.

Vi minskar våra koldioxidutsläpp

Vi och de övriga nordiska försäkringsbolagen i RSA-koncernen har minskat våra koldioxidutsläpp med så mycket som 13,7 procent sedan 2010. Därmed har vi överträffat vårt mål, som är att minska utsläppen på 5 procent per anställd från 2010 till 2016.

Vi har optimerat vår strömförbrukning på våra kontor genom att installera rörelsedetektorer som tänder lampor endast vid behov.I Sverige minskade vi vår värmeförbrukning med 36 %, varav den främsta drivkraften var effektivare hantering av vårt värmesystem i huvudkontoret, som nu anpassas till verksamheten i byggnaden.Vi har ökat det interna engagemanget i klimatfrågor och gjort våra medarbetare medvetna om hur de kan minska sina koldioxidutsläpp i vardagen genom att minimera mängden utskrifter, återvinna elektronisk utrustning, minska sitt resande med flyg till förmån för användandet av exempelvis videkonferenser, samt att använda företagets cyklar för lokala möten.

Läs mer om våra koldioxidmål i vår:
hållbarhetsrapport (pdf)

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer

Sedan slutet av 2013 bifogar vi vår uppförandekod i alla nya avtal med leverantörer. Uppförandekoden är en samling regler som leverantörerna måste följa, bland annat när det gäller miljö.

Under flera år har vi haft ett nära samarbete med vår leverantör, skadedjursföretaget Nomor i Sverige, och arbetat med dem för att minska användningen av kemikalier. 

Under 2013 fokuserade våra gemensamma ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen från bilresor genom bränslesnål körning.

Vi har byggt in miljö- och klimatansvar i vår skaderegleringsprocess, här är några exempel på hur:

Vi reparerar stenskott på bilrutor på plats – det minskar både koldioxidutsläpp och kundens väntetid att inte behöva åka långt till en verkstad.Vid fönsterskador erbjuder vi kunderna en gratis fönsterkontroll, där de kan se hur mycket energi som sparas om de byter till energisnåla fönster.Vid vattenskador i en byggnad använder vi energieffektiva avfuktare som dessutom kan läsas på distans. Det innebär att vi inte i onödan producerar koldioxid genom att köra ut till kunden för att läsa av avfuktaren.

Vi bidrar till klimatforskningen

Trygg-Hansa är med i ett Nordiskt samarbete i utvecklingen av ett nytt digitalt verktyg som ska identifiera hur klimatförändringen kommer att påverka villaägare i de Nordiska länderna. Med hjälp av verktyget kan man komma att se de risker som klimatförändringarna skapar nu och i framtiden och gör det därmed lättare att informera och förebygga skador. Verktyget har tagits fram av the Nordic Centre of Excellence, NORD-STAR, och lanserades under hösten 2014.

Läs mer om NORD-STAR här.