Holmia Livförsäkringsbolag

​​Holmia Livförsäkring AB (Holmia Liv)

Holmia Livförsäkringsbolag grundades 1996. Holmia Liv är försäkringsgivare till de livförsäkringsbelopp som alltid ingår som en del i sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn och vuxna. Strategin för Holmia Liv är att vara försäkringsgivare för de livförsäkringsrisker som ingår i Trygg-Hansas produkter. Livförsäkring är en nödvändig och viktig del i Trygg-Hansas produktutbud både vad gäller gruppförsäkringar som individuella försäkringar.
Livförsäkringarna innehåller inte något sparande. Det är rena dödsfallsrisker och avtalsperioden är alltid ett år.

Sjuk & olycksfallsprodukter för vuxna såväl som för barn är en stor och viktig del av Trygg-Hansas produkter och därmed också för Holmia Liv då denna del av detta produktinnehåll alltid innehåller en livförsäkring.

Om du vill komma i kontakt med oss på Holmia Liv ringer du Kundservice på 0771-111 600, vardagar 8 ​–​​ 19​.