​Holmia Livförsäkring AB

​Holmia Livförsäkring AB (Holmia Liv) grundades 1996. Holmia Liv är försäkringsgivare för livförsäkringar som distribueras och administreras av Trygg-Hansa.

Holmias livförsäkring är en nödvändig och viktig del i Trygg-Hansas produktutbud, i såväl gruppförsäkringar som individuella försäkringar. Livförsäkringsbelopp där Holmia är försäkringsgivare ingår ibland även som en del i Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Livförsäkringarna innehåller inte något sparande, utan ger ersättning vid dödsfall. De är så kallade riskprodukter, och avtalsperioden är alltid ett år.

Om du har frågor om Holmia Livs försäkringar är du välkommen att ringa Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 110.

​​​
Ok, jag förstår