Affektionsvärde

Affektionsvärde

Ett affektionsvärde är det icke-ekonomiska värde en person sätter på ägodelar som har stort personligt och känslomässigt värde. Ett affektionsvärdet som normalt överstiger marknadsvärdet, kan enligt gällande svenska försäkringsvillkor inte försäkras.

Ok, jag förstår