Aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav är speciella anvisningar som måste följas för att motverka stöld eller skada. Om du åsidosatt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned.

Du kan alltså få minskad ersättning om du t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur slarvig du varit. Allmänna Reklamationsnämnden har en väl utarbetad praxis som försäkringsbolagen ska följa.

När det gäller stöldbegärlig egendom exempelvis antikviteter, mobiltelefoner, äkta mattor, TV-apparater och musikinstrument ska du vara särskilt aktsam.

Ok, jag förstår