Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna Reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden har bland annat en avdelning som prövar försäkringsärenden. Dess beslut har formen av en rekommendation till försäkringsbolag och skadelidande.

Trygg-Hansa följer som regel nämndens rekommendationer i enskilda skadefall.

Adressen till nämnden är
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel 08-508 86
www.arn.se

Ok, jag förstår