Dubbelförsäkring

Dubbelförsäkring

Dubbelförsäkring innebär att den försäkrade innehar försäkring av en och samma typ hos två eller flera försäkringsbolag. Dubbelförsäkring möjliggör dock inte rätt till högre ersättning från de olika försäkringsbolagen, utan den ersättning som totalt betalas ut svarar mot den ersättningsgilla skadan. Genom dubbelförsäkring kan dock försäkringstagaren vända sig till valfritt försäkringsbolag med hela sitt ersättningskrav.

 

Ok, jag förstår