Försäkrat intresse

Försäkrat intresse

Försäkrat intresse innebär en försäkringstagares intresse av att ett värde av en egendom inte går förlorat vid skada. Det är försäkringstagarens intresse att en viss egendom som denne äger blir försäkrat varför man pratar om försäkrat intresse. Ägaren till egendomen skall också vara den som har det försäkrade intresset i respektive försäkringsfråga.

Ok, jag förstår