Försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp anger den maximala ersättningen som kan erhållas från försäkringen vid sakförsäkringar eller personförsäkringar.

Försäkringsbeloppet ligger till grund för premieberäkningen och olika belopp gäller för olika avtal. Som försäkringstagare kan du själv välja försäkringsbelopp beroende på typ av försäkring och uppgifter om vilket försäkringsbelopp som gäller för din försäkring finns i försäkringsbeskedet.

Ett försäkringsbelopp som är lägre än värdet av den försäkrade egendomen innebär underförsäkring. Motsatsen till underförsäkring är överförsäkring. 

Ok, jag förstår