Försäkringstagare

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som tecknar avtal på en försäkring då ett försäkrat intresse finns. Försäkringstagare är motparten till försäkringsgivare och den som har rätt till utbetalning av försäkringsbelopp vid skada.

Ok, jag förstår