Fysisk person

Fysisk person

Fysisk person är en benämning eller term för en människa i egen person. Motsatsen till fysisk person är juridisk person vilken avser exempelvis ett bolag eller ett dödsbo tillhörande en fysisk person. Vid avtal och ansvarstagande skiljer villkor sig åt mellan fysisk person och juridisk person varför begreppen är viktiga att skilja på. Som motsats till fysisk och juridisk person anges saker.

Ok, jag förstår