Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfritt hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar. (Dom hjälper inte till med de försäkringar som sköts av försäkringskassan eller regleras i kollektivavtal.)

Försäkringsbyråns huvudmän är Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund. Konsumenternas försäkringsbyrå sammanställer produktöversikter som gör det lättare att jämföra bolagens försäkringar för bl a barn, hem, villa, fritidshus, bil, och resor. Översikterna och annat informationsmaterial revideras fortlöpande och finns på Internet. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem och föra dem vidare till Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund.

Ok, jag förstår