Ok, jag förstår

Ordlista M-O

​​Ordlista M-O

N

Nyvärde

O​

Olovligt förfogande