Nyvärde

Nyvärde

Nyvärde motsvarar vad det skulle kosta att omedelbart före ett inträffat försäkringsfall anskaffa ny egendom, likvärdig med den skadade utan avdrag för värdeminskning på grund av ålder och bruk.

Ok, jag förstår