Söndag 20​ september kl. 04.00–12.00 genomför Transportstyrelsen systemuppdateringar som kan påverka möjligheten att beräkna pris eller teckna försäkring på webben.

PDF-format

PDF-format

PDF (Portable Document Format), introducerades år 1993 av Adobe Systems. PDF är ett digitalt dokumentformat för visning av filer på skärm i samma form som de har i utskrivet format. Trygg-Hansas produktblad och villkor finns att ladda ner i PDF-format under respektive sektion på webbplatsen.