Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden har till uppgift att verka för en enhetlig och skälig skadereglering och avger rådgivande yttranden till försäkringsbolagen.

I alla svårare personskador (bl a när invaliditetsgraden uppgår till minst 10 %) måste försäkringsbolaget hänskjuta ärendet till Trafikskadenämnden för yttrande. Bolaget ska då skicka med samtliga handlingar i akten och den skadelidande har möjlighet att ge in ytterligare material.

Den skadelidande kan alltid själv begära att ärendet ska prövas av Trafikskadenämnden, alltså även om invaliditeten är mindre än 10 %.

Vid sammanträde består nämnden av en ordförande och en vice ordförande (som ofta kommer från domstolsvärlden), två lekmän (från parterna på arbetsmarknaden) samt två ledamöter från försäkringsbolagen (dock aldrig någon från det bolag vars ärende ska behandlas).

Ok, jag förstår