Söndag 20​ september kl. 04.00–12.00 genomför Transportstyrelsen systemuppdateringar som kan påverka möjligheten att beräkna pris eller teckna försäkring på webben.

Värdehandling

Värdehandling

Med värdehandling avses en handling som har ett ekonomiskt värde. Värdehandlingar kan exempelvis vara frimärken, manuskript, ritningar, mynt och sedelsamlingar.