Värdehandling

Värdehandling

Med värdehandling avses en handling som har ett ekonomiskt värde. Värdehandlingar kan exempelvis vara frimärken, manuskript, ritningar, mynt och sedelsamlingar.

Ok, jag förstår