1. Ange kortnummer 2. Vad har hänt? 3. Andra försäkringar 4. Anmälarens uppgifter 5. Bekräftelse
Här gör du din anmälan till oss om något har hänt och du vill använda dig av ditt kompletterande försäkringsskydd.

Saker du bör förbereda innan du påbörjar din skadeanmälan:
  • Tillgång till originalbiljett/resebevis och kvitto och/eller kontoutdrag som visar betalning av resan
  • Ta fram intyg och kvitton som styrker det som har hänt.

Starta anmälan genom att ange första åtta siffrorna på det kort som du använt.

hint
Kortnummer
Har du någon fråga eller behöver komplettera din anmälan i efterhand?

Kontakta oss på:
kortforsakring@trygghansa.se