Söndag 1/11 kl. 04-12 utför Transportstyrelsen systemuppdateringar som kan påverka möjligheten att teckna försäkring hos oss.​

Företagsförsäk​ringen
Gräv och schakt

Få den perfekta försäkringslösningen för just ditt bolag

Se ditt bästa pris Läs mer
Fyll i ett giltigt organisationsnummer

Genom att gå vidare bekräftar du att du haft möjlighet att ta del av hur Trygg‑Hansa behandlar personuppgifter.
När du tecknar en försäkring här får du ett automatiskt pris och innehållsförslag från våra system.

Sök ditt organisationsnummer

 
 

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystartad får du ytterligare 20 % !​


Rätt försäkringslösning för just ditt​ företag

​​​

Din vardag är fylld av arbete. Plötsligt händer något. Utrustningen går sönder, du skadas och kan inte jobba. Du gräver fel, en familj drabbas och kräver att du betalar skadestånd. Men det måste inte bli dyrt för dig. Hos oss kan du få den hjälp du behöver.

Några av fördelarna med vår försäkring:

 • Hjälp om ditt företag krävs på ersättning för en skada
 • Endast 1 500 kr i självrisk vid brand, inbrott eller vattenskada på arbetsplatsen.
 • Ekonomisk hjälp om du eller en medarbetare skadas på ett uppdrag​​​​
 • Är du medlem i ME kan du läsa mer här!

Tips!

​​​

Transporterar eller lyfter du gods åt andra? Utöver din företagsförsäkring kan du också behöva försäkringar för transportöransvar eller lyft. Har du en grävmaskin, hjullastare eller dumper kan vi dessutom hjälpa dig med en försäkring för entreprenadmaskin.

Innehåll i försäkringen​Se paket för Gräv och Schakt
 • Liten

 • Mellan

 • Stor

  • Allrisk – skador på arbetsområdet

  • Allrisk – skador på arbetsområdet

  • Allrisk – skador på arbetsområdet

  Allrisk – skador på arbetsområdet

   Du får ersättning när området du arbetar med skadas av en oförutsedd och plötslig händelse.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Entreprenadförsäkring och allrisk.

  • Allrisk verktyg och maskiner

  • Allrisk verktyg och maskiner

  • Allrisk verktyg och maskiner

  Allrisk verktyg och maskiner

  • Hjälpmedel som skadas

  • Du får till exempel ersättning för maskiner, redskap eller verktyg
   som plötsligt skadas av en oförutsedd händelse. Skyddet gäller också
   för din beställare (till exempel byggherren).

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Allrisk hjälpmedel.

  • ROT-försäkring

  • ROT-försäkring

  • ROT-försäkring

  ROT-försäkring

   ​Skyddet gäller för dig som entreprenör vid reparations-, om- eller tillbyggnadsarbete (ROT-entreprenad)

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Oförutsedd skada på beställarens befintliga byggnad, anläggning eller lösa egendom.

   • Oförutsedd skada på lös egendom som tillhör hyresgäst eller bostadsrättshavare.

  • Avbrott

  • Avbrott

  • Avbrott

  Avbrott

   Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand, inbrott eller vattenskada
   kan du få ersättning i upp till 12 månader.

  • Vad får du ersättning för? Exempel

  • • Fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar, räntor med mera

   • Eventuell vinst som ditt företag skulle gjort om skadan inte skett

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Avbrottsförsäkring.

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  Rättsskydd – hjälp med rättegångskostnader

  • Rättskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du
   hamnar i tvist med ett annat företag angående varumärkesintrång.
   Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande,
   och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

  • Vad kan du få ersättning för?

  • • Kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  • Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

  Ansvar, skadeståndskrav – person eller sak

   ​ Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver
   skadestånd och för din talan vid rättegången.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Rättegångskostnader

   • Skadeståndet som du kan bli skyldig att betala

  • Högsta ersättning: 10 miljoner kr

  • Transportöransvar och lyftansvar ingår inte företagsförsäkringen för ​
   Gräv och schakt eller Åkeri och transport.
   De försäkringarna kan du teckna separat här.

  • Förändringsskydd

  • Förändringsskydd

  • Förändringsskydd

  Förändringsskydd

   Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier,
   bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning.
   Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.

   För mer information, se Förköpsinformationen.

  • Allrisk eget kontor

  • Allrisk eget kontor

  • Allrisk eget kontor

  Allrisk eget kontor

   Ersättning om något du har på ditt kontor plötsligt och oförutsett skadas.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Allriskförsäkring för eget kontor.

  • Allrisk egen verkstad eller lager

  • Allrisk egen verkstad eller lager

  • Allrisk egen verkstad eller lager

  Allrisk egen verkstad eller lager

   Du får ersättning om något du har i din verkstad eller i ditt lager plötsligt och oförutsett skadas. För omfattning och undantag, se

   Förköpsinformationen under Allriskförsäkring för egen verkstad eller lager.

  • Kristerapi

  • Kristerapi

  • Kristerapi

  Kristerapi

  • Vad får du ersättning för?

  • Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda,
   efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall,
   när något av detta har drabbat er i arbetet.

   Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Stöld ur transportmedel

  • Stöld ur transportmedel

  • Stöld ur transportmedel

  Stöld ur transportmedel

  • Vad får du ersättning för?

  • • Stöld ur transportmedel.

   • Oförutsedd skada på egendom under transport eller vid lastning och lossning ur transportmedlet.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Olycksfall

  • Olycksfall

  • Olycksfall

  Olycksfall

   Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal.
   Ange bara hur många anställda företaget har (1-100) så ingår alla i samma försäkring.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Läke-, rese- och tandskadekostnader

   • Bestående funktionsnedsättning och ärr på grund av olycksfall

  • • Dödsfall

   • Kristerapi

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Företagsolycksfall.

  • Oljeskador egen egendom

  • Oljeskador egen egendom

  • Oljeskador egen egendom

  Oljeskador egen egendom

   Försäkringen gäller för oljeskador på ditt företags egen egendom och på mark, sjö, vattendrag eller en vattentäkt som tillhör ditt företag. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning för oljehantering eller från fordon som ditt företag äger eller disponerar.


   För omfattning och undantag se Förköpsinformationen.

  • Oljeskada tredje man

  • Oljeskada tredje man

  • Oljeskada tredje man

  Oljeskada tredje man

   Försäkringen gäller för oljeskador på egendom såsom till exempel mark, sjö, vattendrag och vattentäkt som tillhör annan än den försäkrade. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning som ditt företag äger eller disponerar.


   För omfattning och undantag se Förköpsinformationen.  • Tjänsteresa

  • Tjänsteresa

  • Tjänsteresa

  Tjänsteresa

   Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall,
   akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda
   vid resor som görs i tjänsten.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader

   • Förlorat och försenat resgods

  • • Överfall

   • Kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister

  • För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Ansvar vid nyckelförlust

  • Ansvar vid nyckelförlust

  • Ansvar vid nyckelförlust

  Ansvar vid nyckelförlust

   Vi betalar ut ersättning om du förlorar kundens nycklar och behöver ändra eller byta lås i en fastighet.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen under Ansvarsförsäkring.

    

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  • Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

  Avbeställningsskydd vid tjänsteresa

   Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är
   ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall,
   akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.

   För omfattning och undantag, se Förköpsinformationen.

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  • Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

  Förmögenhetsbrott – förskingring och databrott

   Om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt,
   till exempel stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång,
   kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.

  • Vad får du ersättning för? Exempel:

  • • Företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång).

   • Eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd.
   Trygg-Hansa för din talan under rättegången.

  • • Databrott av både anställda och utomstående.

  • För detaljer och undantag, se Förköpsinformationen under Förmögenhetsbrott.

​​ 

Omsätter ni mer eller behöver hjälp?

​​
Har ni en omsättning över 10 miljoner eller känner att ingen av branscherna passar er, ring oss gärna istället.

Ring oss på 0771-11 11 10​​ ​​
​​

Förköpsinformation:

​​