​​​​​​​​​​​

Företagsförsäk​ringen
​ ​Trygga F​irman
10-50 Mkr

Försäkring för företag som omsätter mellan 10-50 Mkr

Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker samt behov av skydd. Det är utgångspunkten för oss när vi utformar våra försäkringslösningar. 

Vi samarbetar med flera ledande branschorganisationer och håller oss kontinuerligt uppdaterade kring deras aktuella frågor. Det gör oss till specialister inom ditt område och säkerställer att vi kan erbjuda dig en försäkringslösning som är perfekt anpassad efter dina behov.

Vill ​du veta mer?​

Ring oss på 0771 111 110​

Så här tryggar vi dig och ditt företag i fem unika steg:


Ditt eget kundteam finns alltid nära till hands
Teamet skräddarsys efter ditt företags behov. På så sätt får du tillgång till en support som kan din verksamhet, känner till branschens risker samt hur du bäst undviker dem. Du får också personlig rådgivning om företagets försäkringar, på tider som passar dig.

En skräddarsydd försäkringslösning
Tillsammans med dig gör vi en grundlig genomgång av riskerna i din verksamhet, som kan drabba själva rörelsen, fordonen samt dina medarbetare – vi ser till att hela företaget blir rätt försäkrat.

Årlig försäkringsgenomgång
För att säkerställa att ditt företag fortsätter att vara rätt försäkrat, även om det skett förändringar i verksamheten, erbjuder vi en årlig genomgång av ditt försäkringsskydd.

Smidig skadehantering, direkt över telefon
Om du ändå skulle råka ut för en skada ser vi till att du snabbt kommer igång med verksamheten igen, så att dina kunder och affärer drabbas i minsta möjliga mån. Du anmäler enkelt skadan via telefon, och de allra flesta skador löser vi efter bara ett samtal. Drabbas du av en akut skada kan du vända dig till vår jour, den är öppet dygnet runt, året om. Och vid större skador erbjuder vi dessutom katastrofberedskap, där du direkt får tillgång till en egen projektledare som ser till att effektivt begränsa skadans omfattning.

Låter detta intressant?

Ring oss på 0771 1​11 110​

​​