Brandövning hemma​

​​​​Vi övar ofta brandsäkerhet på våra arbetsplatser och i skolan. Men något som också är viktigt är att brandöva hemma, med utrymningsplan och en gemensam återsamlingsplats.

Varje dag brinner det i 17 svenska hem. Därför är det viktigt att rusta familjen och 
b​randsäkra hemmet​. Fungerande brandvarnare är av största prioritet liksom brandsläckare ​. Dessutom bör man brandöva då och då. En brandövning går ut på att man låtsas att en brand har brutit ut, och agerar därefter. Att brandöva hemma är minst lika viktigt som att brandöva i skolan, förskolan eller på arbetsplatsen.

Hur ofta ska man brandöva?

Bestäm tillsammans att ni gör en brandövning 1 – 2 gånger per år. Sätt en dag och skriv in i almanackan. Det behöver inte vara tråkigt eller skrämmande att öva på att utrymma huset om olyckan skulle vara framme. Det kan till och med bli riktigt kul. Engagera hela familjen! Barn såväl som vuxna hanterar ofta stressade situationer genom att reagera istället för agera – och därför är det viktigt att alla är förberedda.

Att tänka på vid brandövning med barn​

Har du barn? Prata med dem om bränder och lär dem att

 • låta bli att gömma sig för elden
 • ropa på hjälp
 • krypa ut under den svarta giftiga röken
 • stänga dörren till det rum som brinner.

Bor ni i lägenhet? Berätta för barnen att de aldrig får gå ut i en rökfylld trappuppgång. Istället ska de stanna kvar, stänga dörren bakom sig och ropa på hjälp. Säg att de ska ringa 112 och ropa från fönstret eller balkongen så att de syns. Gör det också till en vana att alltid visa barnen var utrymningsvägarna och uppsamlingsplatsen finns när ni är på nya ställen.

Utrymningsplan

​Det är viktigt att ha en utrymningsplan för bränder. Planen kan se olika ut, beroende på om man bor i ett flerfamiljshus eller i villa. Alla i familjen ska helst ha två vägar ut ur ett brinnande hus, gärna en på varje våningsplan. Sätt gärna upp en brandstege där det behövs. Gör en utrymningsplan tillsammans och gå då igenom husets alla utrymningsvägar. Se till ingen utrymningsväg är blockerad.

Tänk över dessa frågor: 

 • Vilken väg tar jag normalt ut?
 • Vilken väg ska jag välja om den inte fungerar?
 • Vad ska jag göra om någon i bostaden inte kan ta sig ut själv?

​Det viktigt att alla i familjen känner till utrymningsplanen och vet vad som gäller om det skulle börja brinna. Men det räcker inte med att ha en plan – man måste öva också.

Återsamlingsplats

I utrymningsplanen ingår även att ha bestämt en tydlig återsamlingsplats, utanför bostaden. Alla ska gå till uppsamlingsplatsen om det brinner. Om alla går dit så vet ni när alla är ute – och ni behöver inte gå in i huset igen för att kolla om någon saknas.

Checklista för brandövning

Så här kan du brandöva hemma eller i sommarstugan:

 • Gör en utrymningsplan och låt barnen vara med i planeringen. Om möjligt se till att ha minst en utrymningsväg per våningsplan.
 • Berätta för barnen om brandröken och att den är farlig. Att den stiger uppåt och att man därför ska krypa så nära golvet som möjligt. Visa hur man gör.
 • Visa hur brandsläckaren fungerar och hur man använder brandfilten för att skydda sig och kväva mindre eldar.
 • Kontrollera att alla brandvarnare fungerar och låt barnen höra brandvarnarens eller brandlarmets ljud. Tips! Sätt på de minsta barnen hörselskydd.
 • Öva realistiskt – efter brandvarnarens ljud, börja utrymningsövningen.
 • När ni utrymmer, stäng alla dörrar bakom er för att hindra branden från att sprida sig.
 • Om du kommer till en stängd dörr, visa att man ska känna på dörren upptill innan man öppnar. Är dörren varm brinner det förmodligen på andra sidan.
 • Gå sedan till återsamlingsplatsen och räkna in alla. ​

Se vår film om brandövning

 
​​


Är ditt hem rätt försäkrat om olyckan skulle vara framme?