Håll tjuven borta från båten

​​När sommaren kommer är det dags för båtsäsong. ​​​​Med båtsäsongen kommer dock även tjuvarna och det finns i dag tyvärr inget som tyder på att den uppåtgående trend vi haft av stöld av utombordsmotorer att mattas av. Båtar och motorer är attraktiva och därför också stöldbegärliga. Risken att bli utsatt för en båtstöld eller motorstöld minskar med förebyggande åtgärder.

Lås och kätting fungerar bra för att stoppa "småtjuvarna", men tyvärr är de organiserade ligorna numera väldigt professionella. Om de vill ta en motor så finns det tyvärr inte några mekaniska stöldskydd som stoppar dem, de sågar av hela akterspegeln om de så behöver.

Det vi kan se som fungerar för att stoppa tjuven är Båtsamverkan. Det innebär att gemensamt hålla koll på båtar nattetid och att hålla ögonen öppna under dagtid då man vistas vid bryggan. Trygg-Hansa rekommenderar att man engagerar sin båtklubb eller bryggrannar i Båtsamverkan.

Många stulna båtmotorer hittas av Polisen och Tullen när ligorna försöker skeppa dem utomlands. Med förfalskade dokument och identifikationsnummer är det dock svårt för Polisen att bevisa att motorerna är stulna. Därför rekommenderar vi alla som har ny utombordsmotor att märka dem med så kallade mikropunkter. Dessa syns inte med blotta ögat, men Polisen vet hur man hittar det och kan då identifiera motorn som stulen genom en enkel kontroll.

De bästa tips vi kan lämna är:

  • Lägg din båt i en båtklubb som har så kallad Båtsamverkan. När båtklubbsmedlemmar går samman och vaktar båtklubben nattetid väljer tjuven helt enkelt en annan båtklubb att besöka. Vi premierar detta genom att ge upp till 30% rabatt på din båtförsäkring.
  • Lås fast din båt och motor med godkänd låsutrustning, gör det krångligare för tjuven!
  • Om du designar din båt och motor, och därmed gör den mer personlig, blir den svårare för tjuven att sälja på andrahandsmarknaden. Måla motorn, eller föredrar du kanske fartränder?
  • Töm båten själv. Lämna inte värdefull löstagbar utrustning kvar ombord.
  • Stöldmärk din båt och båtmotor med mikropunkter. Märkset kan köpas bl.a. från Stöldskyddsföreningen eller Securmark.
  • Installera en spårsändare. När tjuven slår till flyttar han gärna båten för att ostört demontera motorn. Med en gömd spårsändare kan båten snabbt hittas.
  • Installera ett larm. Ett högt ljud stressar tjuven och påkallar uppmärksamhet.
  • Om du installerar spårsändare, startspärr och/eller larm, får du 10 % rabatt (högst 500 kr) på försäkringspremien, år efter år, så investeringen betalar sig själv.

 
 
 
 

​​​​​​​​​​En försäkring för båten och livet till sjöss

Med vår försäkring får du hjälp om något händer dig, din motorbåt eller din segelbåt.

Läs mer om vår båtförsäkring
​​