Motornummer och skrovnummer

​Motornummer och skrovnummer

Om din båt eller utombordsmotor är tillverkad år 2000 eller senare måste du uppge ett identifikationsnummer till oss. Det visas då även på ditt försäkringsbrev. Att uppge och ha koll på numret kanske inte stoppar tjuven, men genom motornummer och skrovnummer och kan båtens identitet kontrolleras och utan detta unika nummer kan vi aldrig återföra ett stulet objekt till sin rättmätige ägare om det t.ex. påträffas i en tullkontroll.

Skrovnummer

Skrovnummer finns på alla serietillverkade båtar tillverkade efter 1998, och sitter ofta på akterspegelns högra sida. Skrovnumret följer en internationell standard och kan t.ex. se ut så här: SE-RYD12345E014.

De två första bokstäverna visar vilket land båten är tillverkad i (båtar tillverkade i USA saknar dock dessa bokstäver), de tre följande vilken tillverkare som gjort båten och de två sista siffrorna är årsmodellen.

Motornummer

Motornummer finns på alla båtmotorer tillverkade efter 1998. Numret ser olika ut beroende på tillverkare, och sitter också på olika ställen. Från motornumret kan du vanligtvis utläsa vilket tillverkningsår motorn har.

Ok, jag förstår