Kabria
Husbils- och husvagnsförsäkring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helförsäkring för Kabe, Adria och Sun Living

Med vår skräddarsydda helförsäkring får du ett omfattande skydd för din husbil eller husvagn. Oavsett om din pärla är ny eller begagnad är du välkommen att försäkra den hos oss.
.
 

Låga självrisker

Några exempel är: 0 kr vid djurkollision, 0 kr vid lagning av stenskott och från 2 500 kr vid vagnskador.

.

 

Allrisk ingår

Upp till 60 000 kr för plötsliga och oförutsedda skador på husvagnen eller husbilen, även vid feltankning.

.

 

Assistans utan självrisk

Hjälp på plats vid til​l exempel punktering, inlåsta nycklar och urladdat batteri.

.

 

Ersättning f​ör reseavbrott

300 kr per dag i upp till 45 dagar, om du måste avbryta en resa för att husbilen eller husvagnen inte går att köra vidare.​​

Så tecknar du vår husbils- och husvagnsförsäkring

För att teckna Kabria försäkring vänder du dig till en auktoriserad återförsäljare för Kabe, Adria eller Sun Living. Här hittar du alla återförsäljare där du kan teckna försäkringen

Vill du veta vad försäkringen kostar innan du kontaktar återförsäljaren?


Husbilsförsäkring

Räkna på husbilsförsäkring

Husvagnsförsäkring

Räkna på husvagnsförsäkring
Om du undrar något kontaktar du en återförsäljare eller ringer oss på 010-219 12 18. Du kan även mejla oss på info@kabria.se.

Det här ingår i försäkringen

Här beskriver vi kortfattat vad som ingår när du försäkrar din husbil eller husvagn hos oss. Läs gärna mer om vad som ersätts och inte ersätts i för- och efterköpsinformationen.
HusbilHusvagn
Trafik
 
Enligt lag måste husbilar ha en trafikförsäkring. Den ger ersättning för skador som drabbar husbilens förare, passagerare eller medtrafikanter, till exempel ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst. Din trafikförsäkring ersätter också skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel en bil eller ett staket. Däremot kan den inte ge ersättning för skador på din egen husbil.

Självrisk: 1 000 kr.
Extra självrisk om föraren är under 24 år: 1 000 kr.
  
 
  
 
Brand
 
Ersättning för skador som orsakas av brand, blixtnedslag och explosion.

Självrisk: 1 500 kr
  
 
  
 
Glasrutor​
 
Ersättning för vind-, sido- eller bakruta som spräcks eller krossas.

​Självrisk:​ Ingen självrisk om rutan går att laga. 35 % av kostnaden vid byte av rutan, dock minst 1 000 kr och högst 7 500 kr.
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Ersättning om fordonet eller dess tillbehör stjäls, eller skadas i samband med inbrott och stöld. Du kan också få ersättning för fastmonterad ljud- och bildutrustning (till exempel cd-spelare och GPS) som stjäls ur husbilen eller husvagnen. Även personliga tillhörigheter kan ersättas, upp till 60 000 kr.

Självrisk: 1 200 kr
  
 
  
 
Motor och elektronik
 
Det här ingår för husbil:
Ersättning för skador på till exempel motor, elektronik, elektriska kablar, växellåda, vitvaror och klimatanläggning, om husbilen har körts högst 12 000 mil och inte är äldre än 10 år.

Självrisk:
  • Vid 0–6 000 körda mil: 1 500 kr
  • Vid 6 001–12 000 körda mil: 6 000 kr
  • Extra självrisk om husbilen är direktimporterad: 6 000 kr

Det här ingår för husvagn:

Ersättning för skador på till exempel kyl, frys, värmepanna och hydrauliska stödben, om husvagnen inte är äldre än 8 år räknat från första registreringsdagen.

Självrisk: 1 500 kr
  
 
  
 
Allrisk
 
Ersättning för skador och förluster som orsakas av plötsliga och oförutsedda händelser. Högsta ersättningen är 60 000 kr.

Exempel på vad som ersätts:
  • Skador på inredningen
  • Borttappade nycklar till husbilen eller husvagnen
  • Feltankning i färskvattentanken
  • Feltankning av drivmedel i husbilen
Självrisk:1 200 kr
  
 
  
 
Räddning
 
Bärgning till närmaste verkstad om husbilen inte går att köra vidare. Vi ersätter också kostnaden för transport av förare och passagerare vid driftstopp eller om husbilen stjäls.

Självrisk: 1 500 kr
  
 
  
 
Assistans
 
Ersättning för att få hjälp på plats vid till exempel punktering, inlåsta nycklar och urladdat batteri. Du som har husbil kan även få ersättning för transport av nytt drivmedel om du har fått bensinstopp, och hyrbil i upp till 3 dagar om husbilen stjäls eller inte går att köra.

Självrisk: Ingen självrisk.
  
 
  
 
Reseavbrott
 
Ersättning om du måste avbryta en pågående resa för att husbilen eller husvagnen inte går att använda, till följd av en händelse som omfattas av din halv- eller helförsäkring. Ersättningen är 300 kr per dag, i upp till 45 dagar.

Självrisk: Ingen självrisk
  
 
  
 
Rättsskydd
 
Ersättning för dina advokatkostnader i tvister som kan uppstå vid trafikolyckor eller vid köp, reparation eller försäljning av din husbil eller husvagn. Vi ersätter också motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättningen är 250 000 kr.

Självrisk: 20 % av kostnaderna, minst 1 500 kr.
  
 
  
 
Ansvar
 
Ersättning och hjälp om du krävs på skadestånd för skador som din husbil eller husvagn har orsakat på någon annans egendom, till exempel om vattentanken har läckt eller om husvagnen börjar rulla när den står parkerad.

Självrisk: 1 000 kr
  
 
  
 
Trafikolycksfall
 
Gäller för dig och dina passagerare om ni skadas i en trafikolycka med husbilen. Ni kan få upp till 600 000 kr var vid bestående skador som leder till nedsatt funktionsförmåga (s.k. medicinsk invaliditet). Försäkringen ger också ersättning till de efterlevande om du eller dina passagerare omkommer i en trafikolycka, med 20 000 kr per dödsbo. Självrisk: Ingen självrisk.
  
 
  
 
Krishjälp
 
Du får 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till, om du drabbas av en krisreaktion efter en skada som husbilsförsäkringen gäller för.

Självrisk: Ingen självrisk.
  
 
  
 
Vagnskada
 
Ersättning för yttre skador på din husbil eller husvagn om du krockar, råkar ut för skadegörelse eller drabbas av annan yttre olyckshändelse, till exempel ett träd som faller över husbilen eller husvagnen.

Om din husbil eller husvagn inte är äldre än 10 år, kan du även få ersättning för skador på grund av vattenläckage. Då är högsta ersättningen två prisbasbelopp.

Valbar självrisk: 2 500 kr, 5 000 kr eller 7 500 kr.

Självrisken påverkar priset
Om du inte gör något val är självrisken 2500kr. Du kan välja en högre självrisk när du tecknar försäkringen. Då blir priset för försäkringen lägre.
  
 
  
 

Villkor och förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av villkoret. Läs igenom det innan du tecknar försäkringen för att se att du får det skydd du behöver.

Villkoret beskriver i detalj vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal med oss. På försäkringsbrevet står det vilket av villkoren som gäller för just dig.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Efter att du har tecknat hittar du villkoren och all annan information på Mina sidor, tillsammans med ditt försäkringsbrev. Du kan också välja att få försäkringsbrevet hemskickat med posten.

Kabria är en del av Trygg-Hansa. Därför loggar du in till Mina sidor här på trygghansa.se.


Betalning

Hos oss kan du betala med autogiro, faktura eller e-faktura.

  • Med autogiro delar du upp betalningen och betalar per månad
  • Med faktura och e-faktura betalar du per helår eller delar upp betalningen per halvår

Fakturor kommer antingen till Mina sidor eller hem till dig i brevlådan, beroende på om du har valt digital post eller inte. För att betala med e-faktura behöver du kontakta din bank.

Om du reser utomlands

En svensk trafikförsäkring gäller automatiskt i de flesta länder i Europa. Men i vissa länder – både i och utanför Europa – behöver du ha med dig grönt kort. Det är ett bevis som visar att fordonet är försäkrat och vilken omfattning den försäkringen har.

På Trafikförsäkringsföreningens webbplats kan du läsa mer om försäkringen vid utlandsresor och se vilka länder som kräver grönt Kort

Planerar du att köra utomlands med din husvagn eller husbil? Ring oss på telefonnummer 010-219 12 18 så hjälper vi dig med grönt kort.