Personuppgiftslagen (PuL) Privat

Personuppgiftslagen (PuL)  Privat

Så hanterar vi dina personuppgifter

Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). 

Om du är företagskund, läs mer här​​.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de försäkringar som du har tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål:

beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil och hälsouppgifter)reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer, och hälsouppgifter)skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn, e postadress, postadress och information om tidigare tecknade försäkringar)säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i ett fackförbund eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan organisation)svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. ditt namn och din e-postadress)ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge information om  kommande väderförändringar (t.ex. ditt mobilnummer)ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. ditt namn och din e-postadress)registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR).

Trygg-Hansa kan komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma koncern eller till andra företag som vi samarbetar, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig som försäkringstagare eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Personuppgifterna lagras primärt inom EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbeatas i ett land utanför EES sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning. 

Hur samlas uppgifterna in och lagras? 

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna och reglera skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:
Trygg-Hansa
Personuppgiftsansvarig
106 26 Stockholm

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till vår kundservice på 0771 111 600.