Välkommen som ny medlem i Ledarna!

Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Unika fördelar för dig som är ny medlem​​

Som medlem i Ledarna får du extra bra försäkringar hos oss, till bra priser och generösa rabatter. Du kan försäkra både dig själv, din familj, ditt hem och din bil. Våra erbjudanden gäller oavsett om du är kund i Trygg-Hansa sedan tidigare eller inte. Och du som är ny yrkesverksam​​​​ medlem i Ledarna har dessutom fyra försäkringar gratis i tre månader!​

Information in English​​

.

 

Tre månader gratis

Som ny medlem i Ledarna får du fyra personförsäkringar gratis i tre månader.

.

 

​20 % rabatt på hemförsäkring​

Som ny medlem får du 20 procent rabatt på hemförsäkring första året​​.​

.

 

Ingen premie i tuffa tider

Som medlem i Ledarna slipper du betala för din hemförsäkring om du blir arbetslös eller sjukskriven i mer än sex ​månader.​​​​​

Skydda de som betyder mest för dig

Genom Ledarnas medlemsför​säkringar kan även din partner och dina barn få bra skydd, till exempel om de skadar sig eller blir sjuka. Under dina kostnadsfria månader kostar familjens försäkringar inget extra!

Du ansöker om försäkring för familjen på Mina sidor.

Till ​Mina ​sidor​​

Utöka din försäkring snabbt och enkelt

När du loggar in på Mina ​sidor​​ kan du se de försäkringar du redan har fått. Du kan utöka ditt försäkringsskydd – utan att det kostar extra under dina kostnadsfria månader. Och som en extra förmån kan du höja försäkringsbeloppen en nivå på både livförsäkringen och sjukförsäkringen utan att behöva svara på frågor om din hälsa.

Ring 0771-111 656 så hjälper vi dig!

Är du ännu inte medlem i Ledarna? Läs mer om vad som ingår i medlemskapet på ledarna.se/medlemskap​​​.

Tre månader gratis för dig och din familj

Som ny medlem i Ledarna får du automatiskt fyra försäkringar, helt kostnadsfritt i tre månader:

 • Livförsäkring ​– extra trygghet för din familj.
  Med en livförsäkring blir tillvaron tryggare för dina efterlevande. För dig som har barn ingår barntillägg som ger extra ersättning till både dig och dina barn.
 • Olycksfallsförsäkring – ekonomiskt stöd både nu och för framtiden.
  Du får bra skydd om du skadar dig, för allt från benbrott till bestående skador som du fått i ett olycksfall.
 • Sjukförsäkring – månadsersättning om du blir sjukskriven.
  Du får ett skattefritt belopp varje månad om du blir sjukskriven i mer än tre månader.
 • Sjukkapital – engångsbelopp efter 1,5 års sjukskrivning.
  Att vara sjukskriven länge kan ge svåra följder även för din ekonomi. Då ger sjukkapitalförsäkringen ett välbehövligt tillskott.

De fyra försäkringarna gäller under förutsättning att du är fullt arbetsför. Du som inte är fullt arbetsför kan teckna vår olycksfallsförsäkring, ring Ledarnas kundservice så hjälper vi dig 0771-111 656.

Information in English

​Försäkringsbelopp och priser​​​

Här ser du de belopp som ingår under dina kostnadsfria månader. På sidorna för respektive försäkring kan du läsa mer om innehåll, olika försäkringsbelopp och priser.​

​​Livförsäkring
 
Olycksfallsförsäkring
 
Sjukförsäkring
 
Sjukkapital
 

När dina kostnadsfria månader är slut

​​Du kan enkelt behålla dina försäkringar efter de kostnadsfria månaderna. Vi hör av oss till dig med ett erbjudande, och du behåller ditt förmånliga skydd genom att betala din premie. Om du ansöker om att lägga till eller ändra dina försäkringar under den kostnadsfria perioden, får du ett försäkringsbesked när den kostnadsfria perioden är slut.

Enkel lösning för digitala avtal

När du väljer att behålla Ledarnas olycksfallsförsäkring utökas innehållet i försäkringen – ett enkelt sätt att upprätta avtal blir tillgängligt. Detsamma gäller för sjuk- och olycksfallsförsäkringen om du har lagt till den. Hos vår partner ARAG kan du upprätta digitala avtal och få juridisk rådgivning:

 • Testamente, framtidsfullmakt, gåvobrev, skuldebrev, samboavtal och äktenskapsförord.
 • Personlig rådgivning om avtalen, av en jurist, upp till fem timmar per år.

​Allt du behöver göra är att betala försäkringen, sedan når du avtalen via Mina sidor.

Undrar du något? Vill du veta mer?

Om du har frågor ä​r du alltid välkommen​ att kontakta oss. Ring Ledarnas kundservice på​​ ​ 0771-111 656 så hjälper vi dig!​​

Frågor om försäkringen?

Försäkringsgenomgång

Vilket skydd behöver och önskar du? Boka en försäkringsgenomgång så hjälper vi dig.

Boka försäkringsgenomgång

Ring oss

Vill du teckna eller fråga om någon försäkring?
Ring oss vardagar kl 8–18.

0771-111 656

Kan du inte jobba som vanligt just nu?​​

Du som inte är fullt arbetsför får vår olycksfallsförsäkring när du blir medlem i Ledarna. De övriga personförsäkringarna ingår inte. För att få din olycksfallsförsäkring behöver du ringa oss. Kontakta Ledarnas kundservice på 0771-111​ 656 så hjälper vi dig!

Du kan ändå lägga till försäkringar för din partner och dina barn. Och om det bara är tillfälligt som du inte är fullt arbetsför, kan du ansöka om de övriga försäkringarna när du blivit frisk och jobbat ett tag.​​

​Vad innebär "fullt arbetsför"?

Du räknas som fullt arbetsför om du:​

 • kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar ​
 • inte ha lönebidragsanställning eller liknande anställning
 • inte har fått ett anpassat arbete av hälsoskäl​​
 • inte tar e​mot eller ha rätt till ersättning som har samband med egen​sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har sådan ersättning vilande.

Three months free for you and your family

As a working new ​Ledarna member, you automatically receive four insurance policies, completely free of charge for three months.

 • Life insurance with child supplement – extra security for your family. Life insurance provides security for those you leave behind. For those who have children, a child supplement is included that provides extra compensation for both you and your children.
 • Accident insurance – financial support, both now and for the future. You get good protection if you get injured, for everything from broken bones to permanent injuries incurred in an accident.
 • Health insurance – monthly compensation if you are on sick leave. You will receive a tax-free amount each month if you are on sick leave for more than three months.
 • Invalidity benefit – one lump sum after 1.5 years of sick leave. Being on sick leave for a long time can also have severe consequences for your finances. When that happens, the invalidity benefit provides a much-needed supplement.

The four insurance policies apply provided that you are fully fit for work. If you are not fully fit to work, you can take out our accident insurance. Call Ledarna's customer service line for help on 0771-111 656.

Not currently able to work the way you usually do?

If you are not fully fit for work, you will qualify for our accident insurance when you become a member of Ledarna. The other personal insurance policies will not be included. To receive your accident insurance, you need to call us. Contact Ledarna's customer service line on 0771-111 656 and we will help you!

You can still add insurance for your partner and children. And if you are only temporarily unable to work, you can apply for the other insurance policies once you have recovered and been back at work for a while.

What does "fully fit to work" mean?

You are considered fully fit to work if you:

 • can perform your regular work without restrictions
 • do not have "wage-subsidised employment" or similar employment
 • have not received any health-related work adaptations
 • are not in receipt of, or entitled to, compensation related to personal illness, accidents and/or disabilities, and do not have any such compensation in dormant form.