Om du inte är nöjd

​​


Vi vi​ll att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag​

​​​ Om du inte gillar vårt beslut och tycker att vi gjort fel vill vi att du hör av dig till oss. I många fall kan vi lösa ditt ärende direkt över telefon, ibland måste vi sätta oss djupare in i vad som hänt. Vi försöker alltid återkomma så fort vi kan till dig.​​

Hör av dig till oss först

Har du ett klagomål ska du i första hand alltid kontakta den avdelning i Trygg-Hansa som du haft kontakt med i ditt ärende. Ett samtal kan ge nya upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Du kan även kontakta kundservice eller klagomålsansvarig. Det måste du göra inom 6 månader från att du fått vårt beslut. Här är olika sätt att kontakta oss:

             Privatkund

 • Kontakta oss gärna först på telefon: 0771-111 110
  Skador har öppet
  : vardagar 9–15. 
  Kundservice har öppet: vardagar 8–19, helger 9–17.
  Avvikande öppettider
 • Du kan även fylla i vårt webbformulär för privatkunder
 • Eller skicka ett brev till:
  Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm. 

 • Klagomålsansvarig är Leif Holmberg

             Företagskund

 • Kontakta oss gärna först på telefon: 0771-111 70​0
  Skador har öppet
  : vardagar 9–17. 
  Kundservice har öppet: vardagar 8–17.
  Avvikande öppettider
 • Du kan även fylla i vårt webbformulär för företagskunder
 • Eller skicka ett brev till:
  Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm.

 • Klagomålsansvarig är Leif Holmberg

Få ärendet prövat av andra instanser​

Om vårt beslut har ekonomiska konsekvenser för dig kan du få det prövat i en annan instans. Beroende på ärende kan du få det prövat i en eller flera av dessa:​

 1. Försäkringsnämnden på Trygg-Hansa
 2. Alternativa tvistlösningsorgan (fristående nämnder)
 3. Allmän domstol
​​

Försäkringsnämnden är bra att börja med, eftersom andra nämnder kan kräva att ditt ärende har prövats där innan de tar upp det. Alla beslut som tas i nämnder baseras på skriftlig dokumentation, och varken du eller Trygg-Hansa deltar vid sammanträdena. (Går du däremot till domstol med ärendet behöver du själv vara närvarande vid förhandlingarna.) Om du är osäker på hur du ska göra kan du ta kontakt med extern rådgivning för att få vidare vägledning.​

​Försäkringsnämnden​
 
Alternativa tvistlösningsorgan
 
Allmän domstol
 

​Extern rådgivning – om du behöver hjälp​

​Det finns flera ställen dit du som konsument kan vända dig för att få fakta och vägledning i frågor som rör försäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en stiftelse som ger alla privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom försäkringsområdet. Det övergripande uppdraget är att hjälpa konsumenter att fatta välinformerade beslut inom det finansiella området.Mer information finns på byråns webbplats: konsumenternas.se​

Den kommunala konsumentvägledningen

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Konsumentvägledningen kan hjälpa dig att hitta information om varor och tjänster. De kan också visa dig hur du tyder och skriver avtal inför köp av varor och tjänster. Mer information finns på hallakonsument.se

Konsumentverket (Hallå konsument)

Konsumentverket driver den rikstäckande upplysningstjänsten Hallå konsument, tillsammans med 15 andra myndigheter. Dit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer och hållbar konsumtion. Mer information finns på webbplatsen hallakonsument.se

Hjälp via EU:s sajt Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet

Om ditt klagomål gäller en produkt eller en tjänst du har köpt på nätet kan du välja att använda dig av webbplatsen Tvistlösning av varor och tjänster köpta på nätet, framtagen av EU. Förutom att varan eller tjänsten ska vara köpt på nätet måste den även vara köpt inom EU. Läs mer på deras webbplats: ​ec.europa.eu​​