Olycksfallsförsäkring

Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656

Teckna Ledarnas personförsäkringar
Ledarnas personförsäkringar ger ett bra skydd i livet – för både liten och stor.
Teckna försäkring

​​​​Med vår olycksfallsförsäkring har du bra skydd

Vurpat i pisten eller vält med cykeln? Med vår olycksfallsförsäkring har du bra skydd om du skadas i ett olycksfall. Den ger även ersättning om du skulle få en bestående skada, och den gäller dygnet runt och i hela världen.

Försäkringe​n ger dig bland annat skydd för det här: ​

Om du bryter benet och måste ta​ taxi till akuten

Du får ersättning för kostnader för läkarvård och resor efter ett olycksfall – i upp till fem år.

Om du trillar och slår ut en tand

Du får ersättning om du skadar tänderna, i upp till fem år efter olycksfallet.

Om du blir sjukskriven länge efter en olycka

Du får ersättning om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar efter ett olycksfall.

Om det blir ett tråkigt ärr​

​Du kan få ekonomisk kompensation för ärr som du fått i ett olycksfall.​​

Om du får en bestående skada

Du får ekonomisk hjälp om du skadas så att du inte längre kan arbeta eller om du får en funktionsnedsättning efter ett olycksfall.​

Allt som ingår i försäkringen​

 • Medicinsk invaliditet, bestående skada
  Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en bestående nedsättning av din funktionsförmåga efter ett olycksfall, så kallad medicinsk invaliditet. Engångsbeloppet påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är.
 • Ekonomisk invaliditet, förlorad arbetsförmåga
  Du får ersättning om din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 procent, på grund av ett olycksfall som har gett dig en bestående nedsättning av din funktionsförmåga (medicinsk invaliditet).
 • Läke-, tandskade- och resekostnader
  Du kan få ersättning för kostnader för läkarvård, tandskador och resor efter ett olycksfall – i upp till 5 år.
 • Merkostnader
  Du kan få ersättning för till exempel kläder och glasögon som har skadats vid olycksfallet.
 • Hjälpmedel
  Du kan få ersättning för hjälpmedel, som till exempel handikappfordon, om du får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Det gäller kostnader upp till 100 000 kronor och upp till fem år efter olycksfallet.
 • Ärr
  Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar som krävt läkarbehandling efter ett olycksfall.
 • Sveda och värk
  Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar efter olycksfallet, kan du få ett engångsbelopp för så kallad sveda och värk.
 • Dödsfall
  Om du skulle avlida i en olycka betalar vi ut ett engångsbelopp som går till dödsboet. Engångsbeloppet är 50 000 kronor.
 • Kristerapi
  Du får behandling hos en legitimerad psykolog, om du drabbas av en krisreaktion. Det kan till exempel vara i samband med inbrott, överfall, våld inom familjen eller en nära anhörigs död. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen hos en psykolog som vi hänvisar till.​
 • Digitala avtal med juridisk rådgivning
  Du kan upprätta testamente, framtidsfullmakt, gåvobrev, skuldebrev, samboavtal och äktenskapsförord hos vår partner ARAG. En jurist ger dig även personlig rådgivning om avtalen, upp till fem timmar per år. Du når avtalen via Mina sidor. För dig som är ny medlem ingår tjänsten om du väljer att behålla försäkringen efter dina tre kostnadsfria månader.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år, eller 70 år om du fortfarande är aktiv medlem i Ledarna, det vill säga yrkesverksam.​

Vad kostar försäkringen?

Hur mycket försäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Det beror också på din ålder. Under Försäkringsbelopp och priser kan du se vilka pr​emier som kan vara aktuella för dig.


Försäkringsbelopp och priser

För dig som är som är 18–​70 år
 

Vill du teckna försäkring?

Du gör din ansökan enkelt och smidigt online. När du är klar signerar du med BankID.

Teckna försäkring

För att ansöka online behöver du ha BankID. Har du inte det? Då kan du istället ringa oss på 0771-111 656

Digitala avtal — ett enkelt sätt att trygga vardagen

När det oväntade händer är tydliga avtal ett stöd. Därför kan du som har Ledarnas olycksfallsförsäkring enkelt upprätta digitala avtal hos vår partner ARAG.

 • Sex olika avtal: testamente, framtidsfullmakt, gåvobrev, skuldebrev, samboavtal och äktenskapsförord.
 • En jurist ger personlig rådgivning om avtalen, upp till fem timmar per år.

Du når avtalen via Mina sidor — logga in med BankID och klicka dig fram till dina medlemsförsäkringar.

Kom igång på Mina sidor​​

Få koll på vad som ingår​​

Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna.

Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du alltid välkommen att kontakta oss.
Ring oss på 077​1-111 ​656​​ så hjälper vi dig! ​

 Teckna Ledarnas personförsäkringar