Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656

Teckna Ledarnas personförsäkringar
Ledarnas personförsäkringar ger ett bra skydd i livet – för både liten och stor.
Teckna försäkring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om du blir sjuk eller skadar dig

Med sjuk- och olycksfallsförsäkringen har du vår bästa försäkring om det händer dig något. Du har samma skydd som i olycksfallsförsäkringen, men dessutom skydd om du får en bestående skada eller ett ärr på grund av någon av alla de sjukdomar och diagnoser som täcks av försäkringen.​​

Försäkringen ger dig bland annat skydd för det här​

​Om du bryter benet eller slår ut en tand

Du kan få ersättning för kostnader för läkarvård, tandskador och resor efter ett olycksfall – i upp till 5 år. Du kan även få ersättning för till exempel glasögon och kläder som också skadats.

Om du får en bestående skada

Du får ekonomisk hjälp om du får en funktionsnedsättning efter en sjukdom eller ett olycksfall som täcks av försäkringen. Du kan också få ersättning om du skadas så att du inte längre kan arbeta.

Om du blir sjukskriven länge efter en olycka

Du får ersättning om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar efter ett olycksfall.

Om du får ett ärr

Både olyckor och sjukdomar kan ge tråkiga ärr. Med försäkringen kan du få ekonomisk kompensation.

Allt som ingår i försäkringen​

 • Medicinsk invaliditet, bestående skada
  Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en bestående nedsättning av din funktionsförmåga efter ett olycksfall eller sjukdom, så kallad medicinsk invaliditet. Engångsbeloppet påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är.

  ​I för- och efterköpsinformationen ​kan du se vilka sjukdomar och diagnoser som omfattas av försäkringen.
 • Ekonomisk invaliditet, förlorad arbetsförmåga
  Du får ersättning om din arbetsförmåga blir bestående nedsatt med minst 50 procent, på grund av ett olycksfall som gett dig en fysisk funktionsnedsättning.
 • Läke-, tandskade- och resekostnader
  Du kan få ersättning för kostnader för läkarvård, tandskador och resor efter ett olycksfall – i upp till 5 år.
 • Merkostnader
  Du kan även få ersättning för till exempel kläder och glasögon som har skadats vid olycksfallet.
 • Hjälpmedel
  Du kan få ersättning för hjälpmedel, som till exempel handikappfordon, om du får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Det gäller kostnader upp till 100 000 kronor och upp till fem år efter olycksfallet.
 • Ärr
  Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar. Det kan vara ärr som du har fått på grund av ett olycksfall och som krävt läkarbehandling eller ett ärr du fått i samband med någon av de sjukdomar som försäkringen omfattar.
 • Sveda och värk
  Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar efter olycksfallet kan du få ett engångsbelopp för så kallad sveda och värk.
 • Dödsfall
  Om du skulle avlida till följd av ett olycksfall betalar vi ut ett engångsbelopp som går till dödsboet. Engångsbeloppet är 50 000 kronor.
 • Kristerapi
  Du får behandling hos en legitimerad psykolog, om du drabbas av en krisreaktion. Det kan till exempel vara i samband med inbrott, överfall, våld inom familjen eller en nära anhörigs död. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlin​gstillfällen hos en psykolog som vi hänvisar till.​​​
 • Digitala avtal med juridisk rådgivning
  Du kan upprätta testamente, framtidsfullmakt, gåvobrev, skuldebrev, samboavtal och äktenskapsförord hos vår partner ARAG. En jurist ger dig även personlig rådgivning om avtalen, upp till fem timmar per år. Du når avtalen via Mina sidor. För dig som är ny medlem ingår tjänsten om du väljer att behålla försäkringen efter dina tre kostnadsfria månader.​

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år, eller 70 år om du fortfarande är aktiv medlem i Ledarna, det vill säga yrkesverksam. ​Du kan teckna den fram tills du är 59 år.

Vad kostar försäkringen?

Hur mycket försäkringen kostar ​beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. Det beror också på din ålder. Under Försäkringsbelopp och priser kan du se vilka premier som kan vara aktuella för dig.​


Försäkringsbelopp och priser​​

För dig som är 18–35 år
 
För dig som är 36–45 år
 
För dig som är 46–55 år
 
För dig som är ​56–​67 år
 

Vill du teckna försäkring?

Du gör din ansökan enkelt och smidigt online. När du är klar signerar du med BankID.

Teckna försäkring

För att ansöka online behöver du ha BankID. Har du inte det? Då kan du istället ringa oss på 0771-111 656

Digitala avtal — ett enkelt sätt att trygga vardagen

När det oväntade händer är tydliga avtal ett stöd. Därför kan du som har Ledarnas olycksfallsförsäkring enkelt upprätta digitala avtal hos vår partner ARAG.

 • Sex olika avtal: testamente, framtidsfullmakt, gåvobrev, skuldebrev, samboavtal och äktenskapsförord.
 • En jurist ger personlig rådgivning om avtalen, upp till fem timmar per år.

Du når avtalen via Mina sidor — logga in med BankID och klicka dig fram till dina medlemsförsäkringar.

Kom igång på Mina sidor

Få koll på vad som ingår​

Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna. ​

Om du har några frågor som du inte hittar svar på ä​r du alltid välkommen att kontakta oss.
Ring 0771-111 656 så hjälper vi dig!

 QuickQuotePlaceHolder