Barnförsäkring plus

Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656

Teckna Ledarnas personförsäkringar
Ledarnas personförsäkringar ger ett bra skydd i livet – för både liten och stor.
Teckna försäkring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skydda det viktigaste du har

En sandig hand i din, och sedan framåt i små skor. Eller ett grepp om ryggsäcken på väg ut i världen? Med vår barnförsäkring har ditt barn ett ekonomiskt skydd dygnet runt oavsett om äventyren är stora eller små. Försäkringen gäller oavsett om barnet skadar sig eller blir sjukt. ​

Om barnet bryter benet eller slår ut en tand

Du får ersättning för kostnader för läkarvård, tandskador och resor efter ett olycksfall – i upp till 5 år. Du får även ersättning för till exempel glasögon och kläder som också skadats.

Om barnet behöver stanna på sjukhus

Du får 450 kronor för varje dag ditt barn är inskrivet för vård på sjukhus – i upp till 365 dagar.

Om barnet får en bestående skada

Ni får ekonomisk hjälp om ditt barn skadas så att hen inte kan arbeta som vuxen eller om hen får en funktionsnedsättning efter ett olycksfall eller sjukdom som täcks av försäkringen.​

Om barnet får en sjukdom

Du får ekonomisk hjälp om ditt barn drabbas av en sjukdom som täcks av försäkringen. Det betalas ut som ett engångsbelopp direkt efter att barnet fått sin diagnos.

Allt som ingår i försäkringen​

 • Medicinsk invaliditet, bestående skada
  Vi betalar ut ett engångsbelopp om ditt barn drabbas av en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter ett olycksfall eller en sjukdom. Engångsbeloppet påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är.
 • Ekonomisk invaliditet, förlorad arbetsförmåga
  Vi betalar ut ett engångsbelopp om ditt barn förlorar minst hälften av sin arbetsförmåga efter ett olycksfall eller en sjukdom och inte kan arbeta som vuxen. Ersättningen är 50, 75 eller 100 procent, beroende på hur nedsatt arbetsförmågan är.
 • Vissa diagnoser
  Du får ett engångsbelopp direkt efter barnets diagnos vid vissa sjukdomar och olycksfall. Engångsbeloppet beräknas i procent och kan bli upp till 10 procent av det försäkringsbelopp du valt.
 • Vårdersättning (vid omvårdnadsbidrag)
  Du får månadsersättning för en sjukdom eller skada som omfattas av försäkringen om Försäkringskassan har beviljat dig omvårdnadsbidrag, vårdbidrag eller föräldrapenning för allvarligt sjukt barn. Ersättningen betalas ut som längst tills barnet fyller 19 år. Månadsersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du har valt och på hur stort omvårdnadsbidraget är, men är som högst 50 000 kronor per år.​
 • Sjukhusvistelse
  Du får 450 kronor för varje dag som ditt barn är inskrivet för vård på sjukhus, i upp till 365 dagar.
 • Hjälpmedel
  Vi ersätter hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel efter ett olycksfall om det finns läkarintyg på att ditt barn behöver det, till exempel för handikappanpassning av bostaden. Ni kan få hjälp med som mest 100 000 kronor.
 • Ärr
  Ditt barn får ett engångsbelopp för ärr eller annan utseendemässig förändring efter en skada eller sjukdom som krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek påverkas av hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter.
 • Kristerapi
  Ditt barn får behandling hos en legitimerad psykolog om hen drabbas av en krisreaktion, till exempel i samband med mobbning, svår sjukdom, en olycka eller en nära anhörigs död. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen hos en psykolog som vi hänvisar till.
 • Dödsfall
  Vi betalar ut ett engångsbelopp om ditt barn skulle avlida. Beloppet är 50 000 kronor.
 • Kostnader efter olycksfall
  ​Om ditt barn skadar sig i ett olycksfall kan ni även få ersättning för exempelvis kostnader för läkarbesök och resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen, merkostnader för till exempel kläder, glasögon och annat som skadats i olyckan och behandling för tandskador​.​​

Familjehjälpen – den ingår också!

​När du tecknar Barnförsäkring plus får du tillgång till Familjehjälpen. Det är en uppskattad service för dig som vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar. Familjehjälpen hjälper dig att få ett grepp om helheten, genom att förklara vilket stöd ni i familjen har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer.

Vi kräver inte någon diagnos från en läkare, och du kan få vägledning oavsett om försäkringen ger rätt till ersättning eller inte.  Läs mer om vår servi​ce Familjehjälpen.​​

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller till årsskiftet det år ditt barn fyller 25 år.

Vad kostar försäkringen?

Hur mycket barnförsäkringen kostar beror på vilket försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen. I tabellen ser du lägsta till högsta belopp, och vad du betalar per månad och barn beroende på vilket belopp du väljer.​


Försäkringsbelopp och priser

För barn som är 0–​25 år
 

Vill du teckna försäkring?

Du gör din ansökan enkelt och smidigt online. När du är klar signerar du med BankID.

Teckna försäkring

För att ansöka online behöver du ha BankID. Har du inte det? Då kan du istället ringa oss på 0771-111 656

Få koll på vad som ingår​

Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna. 

Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du alltid välkommen att kontakta oss.
Ring oss på 0771-111 656​ så hjälper vi dig! ​

 QuickQuotePlaceHolder