Familjehjälpen

​Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen är en uppskattad service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar. 

Det kan vara så att ditt barn har råkat ut för ett olycksfall, är utsatt i skolan eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel en förvärvad hjärnskada, diabetes eller ADHD.  Det behöver inte finnas någon diagnos för att du ska få vägledning av Familjehjälpen. Det kan också vara så att du funderar över om ditt barn har en diagnos eller att ni väntar på utredning.

Vad kan vi göra för dig?

Vi som arbetar med Familjehjälpen vägleder dig i frågor som rör samhällets skydd. Vi hjälper dig att få ett grepp om helheten, genom att förklara vilket stöd ni i familjen har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. Det kan till exempel handla om vilka ersättningar ni kan söka från Försäkringskassan, barnets rätt till stöd i skolan och er möjlighet att få avlastning via kommunen. Du kan få hjälp med allt från enstaka frågor i ett kortare samtal, till mer komplexa problem som kräver flera samtal. Vägledningen är alltid kostnadsfri och du får den via telefon på en tid som passar dig.

Varför startade Trygg-Hansa Familjehjälpen?

Många föräldrar vi pratar med beskriver samhällets stöd som en djungel. De upplever att de verkligen måste slita för att få information om det som barnet har rätt till. Det kan handla om allt ifrån att förstå hur omvårdnadsbidrag, LSS och aktivitetsersättning fungerar till att få rätt stöd i skolan. I en redan utsatt situation blir stressen enorm. För en tid sedan bestämde vi oss för att försöka skingra oron för våra kunder. Så föddes idén om Familjehjälpen – och nu är den förverkligad.

Vem kan kontakta Familjehjälpen?

Du kan vända dig till Familjehjälpen om ditt barn har Trygg-Hansas barnförsäkring eller om du själv har barnförsäkringen och behöver vägledning för egen del. Vi kräver inte någon diagnos från en läkare, och du kan få vägledning oavsett om försäkringen ger rätt till ersättning eller inte.

Vad kan Familjehjälpen inte hjälpa dig med?

Vi kan inte svara på medicinska frågor eller hjälpa dig i juridiska ärenden. Vi kan inte heller företräda dig i kontakten med myndigheter. Om du har frågor om något annat i barnförsäkringen vänder du dig till din handläggare på Trygg-Hansa eller till kundservice.

Kontakt med Familjehjälpen

Vill du få vägledning av Familjehjälpen kan du skriva till oss, vi kontaktar dig inom 14 dagar. ​

Kontakta oss


Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar barnförsäkringen

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

Teckna barnförsäkring nu!

Vår barnförsäkring ger ekonomisk hjälp vid både sjukdomar och olycksfall. Teckna Sveriges populäraste barnförsäkring du också!