Ledarnas seniorförsäkringar

Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656

Vill du teckna försäkring? Ring oss! ​

För att teckna seniorförsäkring ringer du Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa. Du når oss vardagar 8–19 och helger 9–17.​

Ring 077​1-111 656

​Vem kan teckna seniorförsäkring?

För att teckna seniorförsäkringarna behöver du vara medlem i Ledarna och ha en adress i Sverige. Du behöver också ha fyllt 55 år​. Seniorförsäkring olycksfall och Seniorförsäkring liv till 85 år kan du teckna fram tills du är 66 år, eller 70 år om du har fortsatt vara aktiv medlem i Ledarna tills dess, det vill säga yrkesverksam. För att kunna teckna Seniorförsäkring liv till 85 år behöver du ha haft Ledarnas ordinarie livförsäkring tidigare. ​Sjukvård olycksfall kan du teckna fram tills du är 75 år.​ 

Om du har Ledarnas ordinarie livförsäkring eller olycksfallsförsäkring övergår den automatiskt i en seniorförsäkring när du fyller 67 år. Om du fortsätter vara aktiv medlem i Ledarna övergår försäkringen till en seniorförsäkring först när du fyller 70 år.

Din partner kan också få försäkring

Du kan även medförsäkra din partner (make, maka, registrerade partner eller sambo). För din partner gäller samma åldersgrän​ser som för dig.

Kan jag ha flera försäkringar samtidigt?

Du och din partner kan inte ha en seniorförsäkring samtidigt som ni har någon annan av Ledarnas personförsäkringar, med undantag för Sjukvård olycksfall.

Hur länge gäller seniorförsäkringarna?

Både olycksfallsförsäkringen och Sjukvård olycksfall gäller livet ut. Livförsäkringen gäller till och med den månad du fyller 85 år. Samma åldersgränser gäller för din medförsäkrade partner.

Så betalar ​du

Seniorförsäkringarna gäller normalt ett år i taget och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan betala månadsvis via autogiro eller per kvartal, halvår eller helår via faktura.​​​​​​

Få koll på vad som ingår

Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte?  Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna. ​ 

Om du har några frågor som du inte hittar svar på ä​r du alltid välkommen att kontakta oss.
Ring 0771​-1​11 656 så hjälper vi dig!