Seniorförsäkring olycksfall

Har du frågor? Ring Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa på 0771-111 656

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Skydd om du skadar dig

Den här försäkringen gäller om du skadas i ett olycksfall så att du behöver läkarvård. Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen, och det är ett skydd du kan ha hela livet ut.

Det här ersätter din försäkring

 • Medicinsk invaliditet, bestående skada
  Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en bestående nedsättning av din funktionsförmåga efter ett olycksfall, så kallad medicinsk invaliditet. Beloppet är som högst 200 000 kronor och påverkas av hur stor funktionsnedsättning du har.
 • Läke-, tandskade- och resekostnader
  Du kan få ersättning för patientavgifter för läkarvård och tandvård i den offentliga vården – i upp till 5 år. Det gäller även egenavgiften för taxiresor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.
 • Merkostnader
  Du kan få ersättning för till exempel kläder och glasögon som har skadats vid olycksfallet.​
 • Hjälpmedel
  Du kan få ersättning för hjälpmedel, som till exempel handikappfordon, om du får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Det gäller kostnader upp till 50 000 kronor och i upp till fem år efter olycksfallet.
 • Ärr
  Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar som krävt läkarbehandling efter ett olycksfall.
 • Kristerapi
  Du får behandling hos en legitimerad psykolog om du drabbas av en krisreaktion. Det kan till exempel vara i samband med brand, ett inbrott eller en nära anhörigs död. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen hos en psykolog som vi hänvisar till.
​​


Pris: 38 kronor per månad​

Vill du teckna försäkring? Ring oss! ​

För att teckna seniorförsäkring ringer du Ledarnas kundservice hos Trygg-Hansa. Du når oss vardagar 8–19 och helger 9–17.​

Ring 077​1-111 656

Har du Ledarnas olycksfallsförsäkring? Den övergår automatiskt i en se​​niorförsäkring. Du behöver alltså inte ringa för att få den.​

Få koll på vad som ingår

Det är alltid viktigt att du vet vad som ingår i en försäkring. Vad täcker den? Vad täcker den inte? Läs mer om vad som ingår i försäkringen i vår för- och efterköpsinformation och de fullständiga villkoren för försäkringarna.

Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du alltid välkommen att kontakta oss.
Ring 077​1-111 656 så hjälper vi dig!