Rättsskydd - Företag

​​​​Vad är en rättsskyddsförsäkring?

En ren kostnadsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen omfattar skäliga och nödvändiga kostnader för juridiskt ombud och kostnader för biträde vid rättegång när det gäller vissa typer av tvister. Trygg-Hansa ger därför ingen juridisk rådgivning.

Vad är en tvist och hur får jag ersättning?

Med tvist menas att ett krav har tillbakavisats helt eller delvis. För att kunna få ersättning från rättsskyddsförsäkringen krävs det bland annat att tvisten omfattas av försäkringsvillkoret, att ett juridiskt ombud har anlitats och att försäkringen har funnits under en viss tidsperiod.​

​Hur anmäler jag ett rättsskyddsärende?

Rättsskyddsanmälan skickas in skriftligen för att vi ska kunna se om vi kan bevilja rättsskydd. Detta kan du göra själv eller be ditt juridiska ombud hjälpa dig med. Trygg-Hansa ger inte råd gällande anlitande av ombud.

​Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten och skicka sedan anmälan till ftgskador@trygghansa.se.

I anmälan ska följande bifogas:

  • Kopia på det tvistiga kravet
  • Kopia på bestridande
  • Kopia på eventuella avtal
  • Kopia på ombudsfullmakt​

Vad händer efter anmälan?

​Under ärendets gång sker kontakten mellan oss och ert ombud. Beslut om rättsskydd skickas till ert juridiska ombud. Det är sedan ombudet som skickar in sin slutredovisning, med kopia av faktura, arbetsredogörelse och resultat i tvisten, direkt till oss när tvisten är avslutad. Efter skälighetsgranskning betalas ersättning ut till ombudet med avdrag för er självrisk och moms som ni betalar direkt till ert ombud.​

Vanliga frågor och svar om rättsskydd för företag

Vad gäller rättsskyddsförsäkringen för?
 
Vad är vår självrisk och maxersättning?
 
 
 
 
 

Har du frågor om rättsskyddet?

Ring oss. V​​ardagar 8.00-17.00

0752-43 26 90