Sjukavbrottsförsäkring

Genom att teckna en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, skaffar du ditt företag ett skydd som bidrar till att täcka kostnaderna.

Vi har en lösning

I samråd med olika branschförbund inom svenskt näringsliv har vi utarbetat en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga för småföretagare med högst tre personer verksamma.

Försäkringen ska hjälpa till att täcka företagets fasta kostnader, eller merkostnader för vikarie vid en längre tids arbetsoförmåga hos ägaren och/eller annan nyckelperson.

Vi tycker även att den ska ersätta hyror och/eller arrendekostnader och fasta avgifter för el och tele.

Försäkring för merkostnader ska ersätta kostnaden för anlitande av vikarie samt resekostnader och traktamenten för vikarien.

Ännu bättre skydd med Sjukvårdsförsäkring