Skadeanmälan för företag

​​​​​​​​​​​​Gör så här för att anmäla en skada

Här kan du läsa mer om du hur du som företagskund anmäler en skada eller förlust till oss.

När ska man anmäla en skada?

Vi rekommenderar att du anmäler en skada så snart den har hänt. Om du eller någon annan på företaget är skadad kan det dock vara bra att vänta tills en läkare har gjort en första bedömning av skadorna för att se vilken behandling som kan komma att krävas.

Vem på företaget ska anm​​äla skadan?

Det spelar ingen roll vem som skickar in anmälan, så länge den som anmäler vet vad som har hänt. Efter anmälan kommer vi dock främst ha kontakt med den som står på försäkringen.

Vad händer efte​r anmälan?

Efter att vi på Trygg-Hansa har tagit emot din skadeanmälan undersöker vi vad som har hänt och går igenom vilka försäkringar du har. Så snart vi har ett besked meddelar vi dig. Ofta kan vi ge besked inom några arbetsdagar, men ibland måste vi utreda mer. Om du till exempel har krockat med någon måste den personen få chansen att ge sin version av vad som hände, och om du drabbats av en vattenskada kan skadan behöva besiktas innan vi vet vilken hjälp du ska få från försäkringen.

Var du kund hos Moderna Försäkringar?

Ska du anmäla något nytt efter att företagsförsäkringen har börjat gälla hos Trygg-Hansa? Så här funkar det:

Är du osäker på när försäkringen började gälla hos oss? Den uppgiften hittar du i försäkringsbrevet, som finns under Dokument och fakturor på Mina sidor. Om du har ett pågående ärende hos Moderna Försäkringar, så fortsätter du att ha kontakt med dem på samma sätt som hittills. Ingenting förändras.

Vid akuta situationer

Om det hänt något akut finns det tre olika journummer som du kan ringa dygnet runt.

.

 

Akut brand eller vattenskada

Ring 0771-111 520​

.

 

Akut bärgning

Ring 0771-111 510​

.

 

Om du är​ utomlands

Ring 0046 75 243 65 00

​​

Vad vill du anmäla?​​

 

Skador i ​trafik eller på fordon

Om ett fordon tillhörande ditt företag har skadats i till exempel en krock eller blivit utsatt för inbrott eller skadegörelse.​​​

 

Transportskada

Om varor tillhörande ditt företag eller din kund skadas under transport inkl. lastning eller lossning.

 

Sjukdom eller olycksfall

Om du eller någon annan på företaget, organisationen eller fackförbundet blivit sjuk eller varit med om en olycka.​

 

Inbrott

Om en fastighet, lokal eller egendom som ni hyr eller äger har utsatts för inbrott.​

 ​

Vattenskada​

Om det uppstår en vattenskada i en fastighet, lokal eller egendom som ni hyr eller äger.​

 

Brandskada​

Om en fastighet, lokal eller egendom som ni hyr eller äger skadas på grund av brand, rök, strömavbrott eller explosion.​

 

Rättsskyddsärende

Om ditt företag hamnar i e​n tvist och behöver anlita juridiskt ombud som företräder er​​.
​​

 

Ansvars- och entreprenadskador​​​

Om ditt företag krävs på ersättning för skada ni har, eller påstås ha, orsakat. Avser även skador på eget arbete.
​​​

 

Annan skada eller förlust

Om det har inträffat en maskinskada, förlust eller skada på tjänsteresa eller annan plötslig och oförutsedd skada eller förlust.​