Söndag 24/10 mellan kl 04-16 uppdaterar vi ​våra system. Under denna tid kan det tidvis vara problem att teckna en fordonsförsäkring.​

Skadeanmälan för företag

​​​​​​​​​​Gör så här för att anmäla en skada

Här kan du läsa mer om du hur du som företagskund anmäler en skada eller förlust till oss.

När ska man anmäla en skada?

Vi rekommenderar att du anmäler en skada så snart den har hänt. Om du eller någon annan på företaget är skadad kan det dock vara bra att vänta tills en läkare har gjort en första bedömning av skadorna för att se vilken behandling som kan komma att krävas.

Vem på företaget ska anm​​äla skadan?

Det spelar ingen roll vem som skickar in anmälan, så länge den som anmäler vet vad som har hänt. Efter anmälan kommer vi dock främst ha kontakt med den som står på försäkringen.

Vad händer efte​r anmälan?

Efter att vi på Trygg-Hansa har tagit emot din skadeanmälan undersöker vi vad som har hänt och går igenom vilka försäkringar du har. Så snart vi har ett besked meddelar vi dig. Ofta kan vi ge besked inom några arbetsdagar, men ibland måste vi utreda mer. Om du till exempel har krockat med någon måste den personen få chansen att ge sin version av vad som hände, och om du drabbats av en vattenskada kan skadan behöva besiktas innan vi vet vilken hjälp du ska få från försäkringen.

Ok, jag förstår