Skogsmaskinsförsäkring

Vår skogsmaskinförsäkring är anpassad för dig som äger en skogsmaskin med tillhörande motorredskap. Vi vet att arbetet måste blir klart och ingen maskin får bli stående. Försäkra din skogsmaskin hos oss så hjälper vi dig att göra ett bra jobb.

Snabb hjälp om något händer, så att verksamheten kan fortsättaSmidig skadeanmälan på det sätt som passar digVi skräddarsyr försäkringen efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig

Ring oss på 0752 - 430 600


Medlem i SE?

Som medlem i SE (Skogsentreprenörerna) får du en särskilt förmånlig försäkring för dina skogsmaskiner. Läs mer om vår försäkring för skogsmaskiner för SE-medlemmar. Som SE-medlem har du också flera andra förmåner, besök vår sida för SE-medlemmar.


​Så hjälper vi dig om inte allt går som det ska

Oväntade saker händer. Då ser vi till att ditt arbete påverkas så lite som möjligt. Här är några exempel på hur vi hjälper dig när du har försäkringen hos oss:

Snabb hjälp om maskinerna står eller om något oväntat händer

Med vår halvförsäkring får du bland annat hjälp om din maskin eller utrustning stjäls eller blir utsatt för skadegörelse. Om maskinen blir stående så verksamheten inte kan fortsätta kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.

Om en maskin läcker olja eller om något annat oväntat händer, så kan du till exempel få ersättning för kläder eller redskap som förstörts. 

Lättare väg tillbaka efter en olycka

Efter en olycka kan föraren må dåligt psykiskt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av skogsmaskinförsäkringen.

Du kan också teckna tillägget Utökad personskada. Då kan föraren även få stöd i rehabiliteringen för att komma tillbaka till arbetet.

Bra skydd om ett träd faller över maskinen

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på maskinen, till exempel om du backar in i en stolpe, om det faller ner ett träd på maskinen eller om en ruta spricker.

Enkel skadehantering

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

Läs vidare

​Innehållet i försäkringen

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag, men för att få ett bra skydd bör du utöka till halv- eller helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med våra tilläggsförsäkringar.

 • Trafikförsäkring

  För att du ska få använda skogsmaskinen behöver du ha en trafikförsäkring enligt lag. Tanken är att alla personer som skadas ska få ersättning oberoende av vems felet är.

  Försäkringen ger ersättning till dig själv och dina passagerare om ni råkar ut för en olycka. Skulle du krocka med någon, ersätts även de skador du orsakar andra personer, fordon eller saker.

 • Brand

  Ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar.
 • Stöld och inbrott

  Ersätter skada genom stöld, tillgrepp eller rån.

 • Skadegörelse

  Ersätter skadegörelse på fordonet orsakad av annan person.

 • Egendom företag

  Ersätter plötslig oförutsedd skada på egendom som du äger, hyr eller lånar, till exempel inventarier och utrustning till kontoret och reservdelar till fordonet.

  Försäkringen gäller bara inom Norden och på ditt ordinarie kontor eller i depå för försäkrat fordon.

 • Resgods

  Ersätter egendom som skadats i trafikolycka, brand eller stöld, som tillhör föraren och som föraren har med sig på färden.

 • Oljeskada egen egendom

  Ersätter oljeskada på egendom som tillhör företaget.

 • Krishjälp

  Krisförsäkringen ger möjlighet till samtalsterapi och juridisk rådgivning, efter exempelvis en obehaglig trafikolycka.

  Krisförsäkringen gäller för försäkringstagaren, försäkringstagarens anställda, fordonets förare och maka/make till försäkrad.

 • Rättsskydd fordon

  Ersätter advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, bilköp, reparation eller försäljning av fordonet.

  Om du förlorar tvisten, ersätter försäkringen även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Läs det här innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Läs För- och efterköpsinformationen innan du bestämmer dig för försäkringen. Där har vi sammanfattat de fullständiga villkoren.

För- och efterköpsinformation - Skogsmaskin
För- och efterköpsinformation - Skogsmaskin SE
Fullständiga villkor - Maskiner och motorredskap
Arbetsro i skogen

Vilken försäkring passar din verksamhet? Kontakta oss så skickar vi en offert!

Ring oss på 0752 - 430 600

Vill du prata med oss? Ring våra experter på kundservice.
Tel: 0752-430 600.


Du glömmer
väl inte företaget?

 

Missa inte att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med en offert.

Ring oss på
0752 - 430 600