Skogsmaskins­försäkring

Vill du teckna skogsmaskinsförsäkring?
Försäkra din skogsmaskin med tillhörande motorredskap. Du kan också ringa oss på 0752-430 600 om du vill ha hjälp med försäkringen.
Få offert

​​​​​​​​​​​​Välkommen till vår skogsmaskinsförsäkring

Vår skogsmaskinförsäkring är anpassad för dig som äger en skogsmaskin med tillhörande motorredskap. Vi vet att arbetet måste blir klart och ingen maskin får bli stående. Försäkra din skogsmaskin hos oss så hjälper vi dig att göra ett bra jobb.

Snabbt igång igen

Snabb hjälp om något händer, så att verksamheten kan fortsätta.


Enkel skadeanmälan

Smidig och enkel skadeanmälan på det sätt som passar dig.


Skräddarsytt

Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov. Ring oss så hjälper vi dig.

​Så hjälper vi dig om inte allt går som det ska

​Oväntade saker händer. Då ser vi till att ditt arbete påverkas så lite som möjligt. Här är några exempel på hur vi hjälper dig när du har försäkringen hos oss:

Snabb hjälp om något oväntat händer

Med vår halvförsäkring får du bland annat hjälp om din maskin eller utrustning stjäls eller blir utsatt för skadegörelse. Om maskinen blir stående så verksamheten inte kan fortsätta kan du få ersättning om du har tecknat tilläggsförsäkringen Avbrott.​

Bra skydd om ett träd faller över maskinen

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på maskinen, till exempel om det faller ner ett träd på maskinen.

Lättare väg tillbaka efter en olycka

Efter en olycka kan föraren må dåligt psykiskt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi 20 besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av skogsmaskinförsäkringen. 

Enkel skadehantering

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

Vad ingår i skogsmaskinsförsäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare, passagerare, medtrafikanter eller annans egendom.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Du kan få ersättning gör skador som orsakas av brand, blixtnedslag och explosion. Du kan även få ersättning för skador som orsakas av kortslutning i kablar och i ledningar samt direkta följdskador på strömförbrukare.
 
  

  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Du kan få ersättning för skogsmaskin eller utrustning som stjäls, skador i samband med stöld eller inbrott.
  
 
  
 
  
 
Oljeskada fordon
 
Skada genom plötslig oförutsedd utströmning av olja från försäkrat fordon.
 
  
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du kan får ersättning för skador på skogsmaskinen efter en skadegörelse.
 
  
 
  
 
  
 
Resgods
 
Förarens egendom som skadas i trafikolycka, brand eller stöld, och som han eller hon har med sig på färden.
  
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Om förare, passagerare eller maka/make till förare eller passagerare behöver stöd i samband med en skada som ersätts av försäkringen, till exempel en obehaglig trafikolycka eller ett rån så ersätter vi upp till 20 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar till.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Du kan få ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av skogsmaskinen eller reparation.​
​ 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Du kan få ersättning för skador på skogsmaskinen vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.​​
​ 
 
  
 
  
 
​​

 

Valbara tillägg

Välj till någon av våra​ tilläggsförsäkringar så kan du känna dig extra lugn, till exempel om verksamheten blir stående för att anläggningsmaskinen är stulen.


Avbrott fordon
 

Företaget får ersättning med ett fast dagsbelopp om skogsmaskinen stjäls eller skadas så att det inte kan användas i verksamheten

  Tillägg
 
Maskinskada
 

Med det här tillägget kan du får ersättning för plötsliga oförutsedda skador på motor, växellåda och kraftöverföring på den försäkrade maskinen och på sådan fast monterad utrustning som kan anses vara normal för maskiner av samma lag och fabrikat som den försäkrade. Tillägget gäller tills maskinen är 8 år.

  Tillägg
 
​​​​


Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler och medarbetare med mera. Läs mer och teckna företagsförsäkring. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med en offert.
Ring 0752-430 600
 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

Vill du prata med oss?
Kontakta våra experter på kundservice.​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. För- och efterköpsinformationen är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.