Tjänstereseförsäkring

Teckna tjänstereseförsäkring
Du kan teckna tjänstereseförsäkringen som ett tillägg till din företagsförsäkring. Har du frågor? Ring oss så hjälper vi dig!
Ring 0771- 111 690

​​​​​​​​​​​Försäkring på din tjänsteresa

V​år tjänstereseförsäkring ger dig och dina anställda ett bra skydd ute på tjänsteresan. Den kan tecknas som ett tillägg till vår företagsförsäkring. Försäkringen gäller för tjänsteresor i hela världen – och under en sammanhängande tid av 365 dagar.

I försäkringen ingår:

 • resgodsskydd
 • förseningsskydd
 • överfallsskydd
 • krisförsäkring
 • ansvarsförsäkring för privatperson
 • rättsskydd för privatperson
 • självriskskydd

Vid olycksfall eller akut sjukdom under resan omfattar försäkringen:

 • nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader
 • kapitalbelopp vid dödsfall eller invaliditet på grund av olycksfall eller överfall.

Vad räknas inte som tjänsteresa?

 • uppdrag som utförs i bostad eller på tjänsteställe
 • resa mellan bostad och tjänsteställe
 • veckopendlingsresor
 • arbetsuppgifter/uppdrag i samband med utförande av arbete från annan vistelseort under distansarbete, semester eller annan ledighet.

När gäller tjänstereseförsäkringen?

Försäkringen gäller för tjänsteresor i hela världen och under en sammanhängande tid av 365 dagar. Dessutom gäller försäkringen för privat vistelse i anslutning till tjänsteresa under högst sju dagar.

Ladda ner tjänstereseintyg

Högsta ersättning

Försäkringen gäller upp till de försäkringsbelopp per moment som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppen gäller per person och skadetillfälle. För läke- och resekostnader ersätts nödvändiga och skäliga kostnader.
Väsentliga undantag
 
Säkerhetsföreskrifter
 
Självrisk
 

Avbeställningsförsäkring vid tjänsteresa

Försäkringen gäller vid avbeställning av en tjänsteresa som du eller en anställd gör för företagets räkning.

Försäkringen ersätter avbeställningskostnaden, med avdrag för eventuell återbetalning från transportföretaget/researrangören, när avbeställningen görs till följd av:

 • olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall som drabbar den anställde eller nära anhörig till den anställde 
 • plötslig och oförutsedd naturkatastrof av stor omfattning, på eller i närheten av det aktuella resmålet.
Biljetterna kan vara för en resa eller ett researrangemang. De ska vara köpta hos en resebyrå eller annan leverantör av resor/researrangemang. Försäkringen gäller när biljetterna är icke ombokningsbara och avbeställs innan avresan från företagets (försäkringstagarens) ordinarie verksamhetsort. Ersättningen betalas ut till företaget (försäkringstagaren), inte till den anställde. Ersättning lämnas inte för flygskatter.

Högsta ersättning
Högsta ersättningsbelopp per avbeställd resa/arrangemang är 25 000 kr per person, dock totalt högst 100 000 kr för de försäkrade.

Väsentliga undantag ​
Avbeställningsförsäkringen lämnar inte ersättning i följande fall: om en annan person som är anställd i företaget kan resa i stället om avbeställningen inte skett omgående, det vill säga samma dag som eller senast dagen efter att orsaken till avbeställningen blivit känd. 

Självrisk
Avbeställningsförsäkringen gäller utan självrisk.

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor.

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt​
​på Mina sidor.

Logga in​