​Olycksfallsförsäkring för dig och dina anställda

Vår Företagsolycksfallsförsäkring ger dig och dina anställda ett grundskydd

Ett benbrott, en tandskada eller ett missprydande ärr efter en olycka kan drabba vem som helst. Med försäkringen Företagsolycksfall kan du se till att dina anställda har ett grundskydd och ekonomisk trygghet om något oväntat skulle hända.

Försäkringen gäller automatiskt för alla anställda och är anpassad för företag som inte omfattas av kollektivavtal eller hängavtal.

Vill du ge dina anställda något extra? När du tecknar Företagsolycksfall kan du välja att den ska gälla dygnet runt, i stället för bara under arbetstid och under direkt färd till och från arbetet.


Detta ingår i försäkringen:

Nedsatt funktionsförmågaNedsatt arbetsförmågaÄrrLäke-, rese- och tandskadekostnaderMerkostnaderHjälpmedelDödsfallsbeloppKrisförsäkring


Försäkringen i översikt

Här nedan kan du ladda ner För- och efterköpsinformation, för att få en kortfattad information om försäkringen Företagsolycksfall. Om du har några frågor som du inte hittar svaret på är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

För- och efterköpsinformation Företagsolycksfall
Villkor - Företagsolycksfall