Företagsolycksfalls­försäkring

Teckna kollektiv olycksfallsförsäkring
Ring och teckna försäkringen. Ingen hälsodeklaration krävs.
Ring 0771-111 690

​​​​Grundskydd för dig och dina anställda

Ett benbrott, en tandskada eller ett missprydande ärr efter en olycka kan drabba vem som helst. Med försäkringen Företagsolycksfall kan du se till att dina anställda har ett grundskydd och ekonomisk trygghet om något oväntat skulle hända.

Försäkringen gäller automatiskt för alla anställda och är anpassad för företag som inte omfattas av kollektivavtal eller hängavtal.

Vill du ge dina anställda något extra? När du tecknar Företagsolycksfall kan du välja att den ska gälla dygnet runt, i stället för bara under arbetstid och under direkt färd till och från arbetet.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Nedsatt funktionsförmåga
 

Försäkringen lämnar ersättning för en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet. Försäkringen gäller vid olycksfall och ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp som har valts samt hur stor invaliditetsgrad skadan har medfört.

Försäkringen ersätter: 
• nedsatt funktionsförmåga som uppstår inom 3 år från olycksfallet.
• bestående värk.
• förlust av inre organ och sinnesfunktion. 

  
 
Ärr
 

Försäkringen lämnar ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring orsakat av en olycksfallsskada. Bedömningen görs tidigast 1 år från skadan.

  
 
Läke-, rese- och tandskadekostnader
 

Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling och tandvård till följd av ett olycksfall, i som längst 5 år efter skadan. Dessutom kan ersättning lämnas för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen. 

  
 
Merkostnader
 

Vid skada som krävt läkarbehandling kan ersättning lämnas för merkostnader under den akuta behandlingstiden. Det kan t ex vara kläder eller glasögon som skadats vid olycksfallet.

  
 
Hjälpmedel
 

Om gruppmedlemmen efter den akuta behandlingstiden fortfarande har nedsatt funktionsförmåga kan ersättning lämnas för kostnader för hjälpmedel.

  
 
Krisförsäkring
 

Efter en traumatisk upplevelse som en svår olycka eller en nära anhörigs död, kan gruppmedlemmen drabbas av krisreaktion och behöva träffa en psykolog. Försäkringen ersätter Upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, anvisad av Trygg-Hansa.

  
 
Dödsfallsbelopp
 

Om gruppmedlemmen avlider betalas ett dödsfallsbelopp ut till den försäkrades dödsbo.

  
 
Nedsatt arbetsförmåga
 

Försäkringen kan ge ersättning för en bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga, så kallad ekonomisk invaliditet. Ersättningen beror på hur stor invaliditetsgrad skadan har medfört.

  Tillägg 

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor.

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt​
​på Mina sidor.

Logga in​

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan, som är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder