Sjukvårdsförsäkring för företag

Teckna online nu - vi bjuder på två månader!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Försäkring för ett friskare ​​​​företag

Personalen är den viktigaste resurs du har. Med en sjukvårdsförsäkring kan du minska sjukfrånvaron, som i sin tur minskar företagets kostnader. Vår sjukvårdsförsäkring ger dig och dina anställda en trygghet vid sjukdom och tillgång till snabb och effektiv vård av privata vårdklinker i hela landet.

.

 

Snabb kontakt med specialistläkare

Den anställde får kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar, och tid för operation inom 14 arbetsdagar.​

.

 

Färre sjukskrivningar

Snabb tillgång till medicinsk rådgivning och specialistvård via erfarna sjuksköterskor som kortar ner sjukfrånvaron.

.

 

Bli en attraktiv arbetsgivare

En sjukvårdsförsäkring är en bra förmån som både lockar och behåller din personal. Hela premien är avdragsgill.​

En friskare arbetsplats

Försäkringen garanterar tillgång till planerad vård i vårt privata vårdnätverk i hela Sverige. Gäller alltid när den behövs och på de tider som passar bäst. Utöver den valda självrisken bekostas den privata vården av försäkringen.

Friskare arbetsgivare och personal

Sjukvårdsförsäkring ger dig och dina anställda tillgång till

  • Medicinsk rådgivning av erfarna legitimerade sjuksköterskor
  • Vårdgaranti - specialist​läkare inom 6 dagar - operation inom 14 dagar
  • Tidsbokning till privat planerad vård i ett rikstäckande vårdgivarnätverk

Läs mer om vad sjukfrånvaron kan kosta ditt företag​.​


Lägre pris på hälsoundersökning

Genom sjukvårdsförsäkringen erbjuds du även en hälsoundersökning till ett rabatterat pris. Betala 1 620 kronor istället för ordinarie 1 800 kronor. I hälsoundersökningen ingår:

  • Hälsodeklaration
  • Provtagning
  • Sammanställning av resultatet

Kontakta Vårdplaneringen när du vill använda din sjukvårdsförsäkring​

Med Vårdplaneringen får du och dina anställda tillgång till ett nätverk av privata vårdgivare som du kan träffa på tider som passar dig. ​Du kan kontakta Vårdplaneringen direkt på din mobil, dator, surfplatta eller via telefon.​​

Teckna direkt för upp till 30 anställda

Sjukvårdsförsäkringen som du tecknar här gäller för företag med upp till 30 anställda. Har du fler anställda än så?

Hör av dig till oss på 0771-111 700 så hjälper vi dig.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Grund
Stor
Privat läkarvård
 
Du får ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som utförts av läkare. Ersättning lämnas för planerad vård.
  
 
  
 
Annan privat behandling
 
Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med behandling hos exempelvis fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället lämnas för patientavgift i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd. Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per försäkringsfall. Vi ersätter ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen om det samtidigt finns behov av psykolog.
  
 
  
 
Privat operation eller sjukhusvård
 
Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.
  
 
  
 
Eftervård
 
Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård, som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar privat operation och sjukhusvård.
  
 
  
 
Resor och logi
 
Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.
  
 
  
 
Hjälpmedel
 
Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverade och som anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.
  
 
  
 
Second opinion
 
Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
  
 
  
 
Kristerapi
 
Skäliga kostnader för behandling hos legitimerad psykolog med maximalt 10 behandlingstillfällen, om du drabbas av krisreaktion till följd av sjukdom, olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts samt på grund av brand, explosion och inbrott i egen bostad. All tidsbokning ska ske genom Trygg-Hansa.
  
 
  
 
Offentlig vård
 
Du får ersättning för patientavgifter upp till gällande högkostnadsskydd. Med offentlig vård menas vård som betalas enligt landstingets fastställda patientavgifter.
 
  
 
Läkemedel
 
Receptbelagda läkemedel upp till gällande högkostnadsskydd.
 
  
 
Förstahjälpersättning
 
Vi betalar ut ett engångsbelopp på 600 kr om du råkar ut för sjukdom eller olycksfallsskada som medför akut inläggning på sjukhus över natt.
 
  
 
Ersättning vid sjukhusvistelse
 
Vid inskrivning på sjukhus för vård av sjukdom eller olycksfallsskada betalar vi ut en ersättning per dygn du är inskriven; 300 kr per dag i högst 90​ dagar.
 
  
 
Hemhjälp
 
Ersättning kan lämnas för hemhjälp, upp till 20 timmar per försäkringsfall, efter en privat operation som täcks av försäkringen. Hemhjälp kan innebära hjälp med att handla eller städa eller familjeservice i form av barnpassning.
 
  
 
Tillfällig vistelse utomlands (självriskreducering)
 
Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar under tillfällig vistelse utomlands ersätter Sjukvård Stor självrisken för vårdkostnader från annan försäkring (t ex hemförsäkring, reseförsäkring eller tjänstereseförsäkring) med högst 5 000 kr. Med tillfällig vistelse avses 45 dagar räknat från utresedagen.
 
  
 

Vanliga frågor & svar

Vad är skillnaden mellan sjukförsäkring, sjukavbrottsförsäkring och sjukvårdsförsäkring?
 

Sjukförsäkringen kan ingå i en gruppförsäkring. Den ger en viss ersättning vid långvarig sjukskrivning.

Sjukavbrottsförsäkringen täcker företagets fasta kostnader eller merkostnader för en vikarie om du eller någon av dina anställda blir långvarigt sjukskriven.

Sjukvårdsförsäkringen ger dig eller dina anställda tillgång till medicinsk rådgivning, specialistvård inom sex dagar och operation inom fjorton dagar.

Vem kan teckna sjukvårdsförsäkringen?
 

Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas av företag, förbund och organisationer – oavsett om företaget består av en eller flera personer.

Vem gäller sjukvårdsförsäkringen för?
 

Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring som gäller för en bestämd grupp personer. Det kan vara allt från en person (till exempel om du som tecknar är egenföretagare) till en särskild avdelning på ett företag eller hela företaget.

Försäkringen gäller personer mellan 16 och 70 års ålder, så länge ingen annan ålder har avtalats. De försäkrade personerna ska vara fullt arbetsföra vid tecknandet. Det innebär att de ska kunna jobba som vanligt utan begränsningar.

Personerna ska även vara bosatta eller folkbokförda i Sverige, eller arbeta i Sverige men bo i ett annat skandinaviskt land.

Var gäller sjukvårdsförsäkringen?
 

Sjukvårdsförsäkringen gäller för privat vård inom Sverige och kan även ge möjlighet till viss cancervård utomlands.

Hur länge gäller sjukvård​s​försäkringen?
 

Försäkringen förnyas automatiskt en gång om året. Den slutar gälla när den försäkrade personen uppnår slutåldern eller inte längre tillhör den grupp som avtalet gäller, till exempel slutar på den arbetsplats där försäkringen finns.

Hur fungerar självrisken?
 

När du nyttjar din sjukvårdsförsäkring får du alltid betala självrisk vid ditt första fysiska vårdbesök. Söker du vård igen för samma besvär behöver du inte betala någon självrisk.

Vårdplaneringen kontaktar du alltid kostnadsfritt.

Vad är en gruppförsäkring?
 

En gruppförsäkring innebär att någon, till exempel en arbetsgivare, en företagare eller ett fackförbund har tecknat en försäkring som gäller en hel grupp. Gruppen kan vara allt från en person till en avdelning eller hel organisation – beroende på vad man kommit överens om.

En gruppförsäkring kan tecknas som en obligatorisk försäkring eller en frivillig försäkring.

En obligatorisk försäkring innebär att försäkringen ingår automatiskt för alla i den avtalade gruppen. Det är alltid arbetsgivaren som betalar för en obligatorisk försäkring och det räcker med att arbetsgivaren intygar att personerna i gruppen är fullt arbetsföra.

En frivillig försäkring innebär att personerna i den avtalade gruppen själva väljer om de vill teckna försäkringen eller inte. Den frivilliga försäkringen kan betalas av arbetsgivaren eller av de anställda själva. Personen som ansöker om försäkringen behöver alltid lämna en hälsodeklaration –​ både för sig själv och för eventuella medförsäkrade personer.

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl en skada här
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar försäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan., som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder