Butik & e-handel

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystart​ad får du ytterligare 20 %​!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Försäkringen som håller affären igång​

Ett inbrott, en vattenskada eller en brand kan göra att du behöver stänga ett tag. Men du ska inte behöva lägga ner ditt företag. Vi känner till riskerna i din bransch och kan därför erbjuda dig ett passande försäkringsskydd, oavsett om du driver en mataffär, butik eller e-handel. Och vi skyddar inte bara dina lokaler, varor och värdesaker, utan även dig och dina kunder.​

.

 

Låga​ självrisker

Endast 1500 kr i självrisk vid brand, inbrott eller vattenskada på arbetsplatsen.

.

 

Cyberförsäkring ingår​

Skyddar företaget om det drabbas av olika typer av IT-angrepp, t.ex. dataintrång eller -läckage. Ingår i Mellan & Stor.​

.

 

Ekonomiskt stöd

Om du behöver stänga ett tag på grund av inbrott, brand eller vattenskada. ​


Det här ingår i försäkringen

Vår företagsförsäkring skyddar det mesta i ditt företag. Men vad innebär det? Vi reder ut dina frågetecken. För mer information och viktiga undantag – läs För- och efterköpsinfor​mationen.​​​

Liten​MellanStor
Ansvarsförsäkring​
 
Gäller om ditt företag blir skadeståndsskyldigt för skador på person eller föremål.​

Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.​

Du får till exempel ersättning för:

 • rättegångskostnader​
 • eventuellt skadestånd​.

  ​Högsta ersättning: 10 miljoner ​
 •   
   
    
   
    
   
  Rättsskydd
   
  Rättsskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du hamnar i tvist.

  Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

  Du får till exempel ersättning för:​​​

 • ​Kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.
 •   
   
    
   
    
   
  A​vbrottsförsäkring​​
   
  Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand, inbrott eller vattenskada kan du få ersättning i upp till 12 månader.​

  Du kan till exempel få ersättning för:

 • fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar,räntor med mera
 • eventuell vinst som ditt företag skulle gjort​ ​om skadan inte skett.
 • ​​
    
   
    
   
    
   
  Kristerapi​​
   
  Vad får du ersättning för?

  ​Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda, efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall, när något av detta har drabbat er i arbetet. Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk. ​
    
   
    
   
    
   
  Kundolycksfall​​​
   
  Det här skyddet kan ge ersättning om någon av dina kunder skulle skada sig i din lokal på grund av ett olycksfall eller överfall. Gäller utan självrisk.​
    
   
    
   
    
   
  Brand, storm m.m.​
   
  Du kan till exempel få ersättning för:
 • skador på företagets egendom vid brand, åsknedslag, storm, översvämning och snölast. ​
 •   
   
    
   
    
   
  Stöldbegärlig egendom​
   
  Det här skyddet gör att du även kan få ersättning för sådant som anses stöldbegärligt, både företagets varor och kunders egendom. Det kan till exempel vara klockor, föremål av ädel metall, elektronisk utrustning, pälsar, tobak, vin eller sprit.​
    
   
    
   
    
   
  Rån​
   
  Vid ett rån får du ersättning för både det som stjäls och det som skadas.​

    ​
   
    
   
    
   
  V​attenskada​​
   
  ​Du får ersättning för skador som kan uppstå om det oförutsett börjar strömma ut till exempel vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem.

    ​
   
    
   
    
   
  Allriskförsäkring​
   
  Du får ersättning för:

  • ​om något på arbetsplatsen plötsligt skadas av en oförutsedd händelse. Skador som orsakas av brand, vatten eller inbrott täcks av andra försäkringsdelar.

    ​
   
    
   
    
   
  Inbrott​
   
  Du får ersättning för skador vid stöld och skadegörelse genom inbrott på företagets egendom​.

    ​
   
    
   
    
   
  Utbrottsförsäkring​
   
  Du får ersättning för egendom som skadas eller stjäls av en utomstående person som har gömt sig kvar i din lokal och sedan tar sig ut ur lokalen med våld, dyrk eller stulen nyckel.​

    ​
   
    
   
    
   
  Inbrott​ i värdeskåp​​
   
  Du får ersättning för förlust av pengar, värdehandlingar och värdebevis som förvaras i godkänt värdeförvaringsskåp eller säkerhetsskåp.​

    ​
   
    
   
    
   
  Förändringsskydd​​
   
  Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier, bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning. Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.​

    ​
   
    
   
    
   
  Cyberförsäkring​
   
  En mindre cyberförsäkring som skyddar dig vid dataintrång där din information spärras eller förloras, om företaget drabbas av skadeståndskrav p.g.a. dataläckage eller -intrång samt om din verksamhet går ner eller står still.

  Det totala försäkringsbeloppet är 300 000 kr där 150 000 av dessa ersätter kostnader. Om du behöver försäkra för mer än så kan du kontakta kundservice på 0771-111 110 för att teckna vår mer omfattande cyberförsäkring.​​
  ​​​
   
    
   
    
   
  Juristhjälpen​
   
  ​Ett skydd som ger dig rätt till juridisk rådgivning i flera olika situationer. Juristhjälpen gör att du inte behöver anlita en jurist varje gång behovet uppstår, utan stödet är alltid bara ett samtal bort. Det gör att du sparar både tid, bekymmer och pengar.

  Juristhjälpen kan t.ex. vara aktuellt när du behöver:

  • vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga
  • hjälp med avtal kring ägande av företag
  • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist
  ​• ​rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist. ​

   
    
   
    
   
  Tjänsteresa​
   
  Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar
  ​bland annat olycksfall,​akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor som görs i tjänsten.

  Du får till exempel ersättning för:

 • nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader
 • förlorat och försenat resgods
 • överfall
 • kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister​.

 •  
    
   
    
   
  Skydd för egendom i kyl och frys​
   
  Du får ersättning om företagets egendom i en kyl- och frysanläggning plötsligt och oförutsett skadas på grund av en temperaturändring, utströmmande vätska eller kylmedel.

   

    ​​
   
    
   
  Olycksfallsskydd​
   
  Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal. Ange bara hur många anställda företaget har (1–100) så ingår alla i samma försäkring.

  Du får till exempel ersättning för:

 • läke-, rese- och tandskadekostnader
 • bestående funktionsnedsättning och​ ärr
  ​     på grund​av olycksfall
 • dödsfall
 • kristerapi​​

 •  

    ​
   
    
   
  Förmögenhetsbrott
   
  Gäller ​om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt. Exempelvis stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång. Då kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.​

  Du kan till exempel få ersättning för:

 • företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång).
 • eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd. Trygg-Hansa för din talan under rättegången.
 • ​databrott av både anställda och utomstående.

 •  

    ​
   
    
   
  Mobil, surfplatta & laptop​
   
  Skydd för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls, även utanför den egna arbetsplatsen. Till exempel på restaurang, i kollektivtrafiken eller på semestern. Skyddet gäller även när företagets anställda använder telefonen/plattan/datorn för privat bruk, och täcker alltså även om du exempelvis tappar telefonen på fjällvandringen eller barnens träning.​

   

    ​​​
   
  ​​
    
   
  Avbrott vid smitta i livsmedel​
   
  Du som har en verksamhet som hanterar livsmedel får ersättning för vissa fasta kostnader om en myndighet stänger ner just din verksamhet för att den drabbats av smitta i livsmedel.​

   

    ​​
   
    
   
  Avbeställningsskydd​​
   
  Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.​​

   

  ​​
   
    
   
  Oljeskadeförsäkring – egen egendom​
   
  Försäkringen gäller för oljeskador på ditt företags egen egendom och på mark, sjö, vattendrag eller en vattentäkt som tillhör ditt företag. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning för oljehantering eller från fordon som ditt företag äger eller disponerar.​

   

  ​​
   
    
   
  Oljeskadeförsäkring – annans egendom​
   
  Försäkringen gäller för oljeskador på egendom såsom till exempel mark, sjö, vattendrag och vattentäkt som tillhör annan än den försäkrade. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning som ditt företag äger eller disponerar.​

   


   
    
   
  ​​​​​​

  ​Juristhjälpen

  Ett skydd som ger dig juridisk rådgivning vid bland annat kapning av bolags- eller personuppgifter, nyanställningar samt avtal och tvister. Du slipper leta och betala timarvode för juristhjälp; i försäkringen finns stöd som bara är ett samtal bort. Det sparar dig både tid, bekymmer och pengar.

  Juristhjälpen är ditt stöd när du behöver:

  • vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga
  • hjälp med avtal kring ägande av företag
  • rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist
  • rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist.​


  Andra företagsförsäkringar
  ​​​

   
  ​​  

  Sjuk- och olycksfall​​​

  Ta hand om dig och dina medarbetare med uppskattade förmåner inom vård & rehab.​​

   
   

  Fordons-försäkringar​​

  ​​​Bil, lätt lastbil, buss eller skogsmaskin? Vi försäkrar de flesta fordon.

  Frågor om försäkringen?​​​

  Om du t.ex. undrar vilken verksamhet du ska välja eller hur du ska göra om företaget omsätter mer än 10 miljoner – hör av dig till oss. ​​​

  Ring oss på 0771-111 700

  Allt om försäkringen

  Läs det här innan du tecknar företagsförsäkringen.​

  ​​
  ​​