Vårt samhällsengagemang

​​​För ett bättre samhälle

Vi ger trygghet för livet för våra kunder genom våra försäkringar och att ge råd om hur förebygga skador. Som företag tar vi också ett ansvar att bidra genom vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med experter i vårt samhälle vill vi skapa trygghet och har valt att, framför traditionell sponsring, aktivera oss inom två fokusområden - vattensäkerhet och ungas psykiska hälsa.

Våra fokusområden

 
 

Vattensäkerhet

Se våra insatser för ökad vattensäkerhet.

 
 

Ungas psykiska hälsa​

Se våra initiativ för att förbättra den psykiska hälsan bland unga.