Bussförsäkring

Vill du teckna bussförsäkring?
Skicka en offertförfrågan för att teckna din bussförsäkring. Du kan också ringa oss på 0752-430 600 om du vill ha hjälp med försäkringen.
Få offert

​​​​​​Bussförsäkring

Vår bussförsäkring är anpassad för dig som har ett bussbolag. Vi vet att allt måste rulla på. Ingen buss får bli stående och passagerarna måste komma fram i tid. Försäkra bussen hos oss så ser vi till att du kan göra ett bra jobb.

.

 

Snabb hjälp

Om något händer så kan verksamheten kan fortsätta

.

 

Smidig skadeanmälan

Smidig skadeanmälan på det sätt som passar dig, ring eller anmäl online

.

 

Skräddarsydd försäkring

Vi skräddarsyr försäkringen efter dina behov – ring oss så hjälper vi dig

Om bussen inte rullar som den ska

Oväntade saker händer. Då ser vi till att din verksamhet påverkas så lite som möjligt. Här ger vi några exempel på vilken nytta du kan ha av försäkringen:

Snabbt vid din sida om bussen stannar på vägen

Med vår halvförsäkring kan du bland annat få hjälp med bärgning till verkstaden om bussen stannar på vägen. Om bussen inte går att köra på ett tag kan du få ersättning om du har tecknat tillägget Avbrott.

Lättare väg tillbaka efter en trafikolycka

Efter en trafikolycka eller ett överfall kan föraren må psykiskt dåligt, vilket kan påverka arbetet lång tid efteråt. Därför bekostar vi tio besök hos en terapeut eller psykolog, för krishjälp efter en skada som ersätts av bussförsäkringen. 

Bra skydd om du backar in i en stolpe eller någon repar lacken

Teckna helförsäkring så får du det bästa skyddet. Utöver allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter vi dig för yttre skador (vagnskada) på bussen, till exempel om det ramlar ner is och snö på bussen eller om den utsätts för skadegörelse.

Enkel skadehantering

Om något händer anmäler du det enkelt på vår webbplats. Under dagtid når du oss även på telefon.

Allt om försäkring

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen ersätter vissa typer av skador i trafiken. Bussen måste vara trafikförsäkrad enligt lag.
  
 
  
 
  
 
Brand
 
Du kan få ersättning för skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion.
  
 
  
 
Stöld och inbrott
 
Vad ersätter försäkringen? Några exempel:
  
• Buss eller utrustning som stjäls.
• Skador på buss och utrustning i samband med inbrott eller stöld.
 
  
 
  
 
Skadegörelse
 
Du kan få ersättning för skador på bussen efter en uppsåtlig skadegörelse.
  
 
  
 
Djurkollision självriskreducering
 
Gäller om bussen skadas när du kolliderar med ett djur som plötsligt och oförutsett kommer ut på vägen.
 
  
 
  
 
Bärgning
 
Bärgning till närmaste verkstad om bussen inte går att köra vidare.
 
  
 
  
 
Rån
 
Om föraren blir rånad under ett körpass med bussen ersätter vi växelkassa, dagskassa och mobiltelefon som tillhör företaget samt chaufförens kläder och glasögon som skadas.
 
  
 
  
 
Krishjälp
 
Gäller om förare, passagerare eller maka/make till förare eller passagerare behöver stöd i samband med en skada som ersätts av försäkringen.

Vad ersätter försäkringen?
• 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog, som vi hänvisar till.
 
  
 
  
 
Passagerares resgods
 
Passagerares bagage som skadas i trafikolycka, brand eller stöld, och som han eller hon har med sig på färden.
 
  
 
  
 
Rättsskydd fordon
 
Gäller om du hamnar i en tvist som kan prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka, köp eller försäljning av bussen eller reparation.

Vad ersätter försäkringen? Några exempel:
• Dina advokatkostnader.
• Motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
 
  
 
  
 
Vagnskada
 
Kan ge ersättning för skador på bilen vid en trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, till exempel om snö eller is rasar ner på bussen eller om föraren kör på en lyktstolpe.

Kan också ge ersättning för skada som uppstått när bussen transporterats på ett annat fordon.
 
 
  
 


Valbara tillägg​

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar.  Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

​ ​ ​
Glasrutor
 
Du får ersättning för att laga eller byta vind- sido- eller bakrutor som har spräckts eller krossats. Om rutan går att laga är självrisken endast 200 kronor.
  Tillägg
 
Avbrottsförsäkringar 

 

Med vår avbrottsförsäkring kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om bussen stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten. Du kan välja mellan olika nivåer på ersättningen.

  Tillägg
 
Charter
 

I vårt tillägg Charter ingår Räddning, som kan ge ersättning för transporter och övernattning om bussen skulle bli stående längs vägen. Dessutom utökas försäkringen för bland annat rån, bärgning och resgods, så att du kan få ersättning i hela EES-området och i Andorra och Schweiz.

  Tillägg
 
​​​ 

Du glömmer väl inte företaget?

Missa inte att försäkra företagets lokaler och medarbetare med mera. Läs mer och teckna företagsförsäkringen för tjänster och tillverkning för dig som jobbar inom​ transport och åkeri.
Företagsförsäkring​ tjänster och tillverkning
 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Kundservice

​Vill du prata med oss?
Kontakta våra experter på kundservice.​

Kontakta kundservice

Allt om försäkringen

Läs för​köpsinformationen innan du tecknar din bussförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.