Tjänster & tillverkning

10 % rabatt när du tecknar online. Som nystart​ad får du ytterligare 20 %​!

​​​​​​​​​​​​​​​​Trygghet när det kör ihop sig

Oväntade saker kan alltid hända. Vi ger dig t.ex. juridisk och ekonomisk hjälp vid rättstvister och skadeståndskrav, samt ersättning om du själv eller dina medarbetare skadas i en olycka under arbetet. Så oroa dig inte. Med vår försäkring kan du få den hjälp du behöver, oavsett om ditt företag verkar inom transport, städ eller något helt annat.

.

 

Låga självrisker

En av marknadens lägsta självrisker på 1500 ​​​​​​kr vid brand, inbrott eller vattenskada på arbetsplatsen.

.

 

Ekonomiskt stöd

Om du behöver stänga ett tag på grund av inbrott, brand eller vattenskada.

.

 

Olycksfallsförsäkring​

Ersättning om du själv eller någon av dina medarbetare råkar ut för en olycka under arbetet.Det här ingår i försäkringen

Vår företagsförsäkring skyddar det mesta i ditt företag. Men vad innebär det? Vi reder ut dina frågetecken. För mer information och viktiga undantag – läs ​ För- och efterköp​sinformationen​​.

LitenMellanStor​
Om du krävs på skadestånd
 
Ansvarsförsäkring – gäller om ditt företag blir skadeståndsskyldigt för skador på person eller föremål. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegången.

Du får till exempel ersättning för:

​• rättegångskostnader
• skadeståndet som du kan bli skyldig att betala.

​ Högsta ersättning: 10 miljoner
  
 
  
 
  
 
Om företaget skadas av t.ex. brand eller storm
 
Du kan till exempel få ersättning för:

​ • skador på företagets egendom vid brand, åsknedslag, storm, översvämning och snölast.
  
 
  
 
  
 
Om egendom skadas på arbetsplatsen
 
Du får ersättning om något på arbetsplatsen plötsligt skadas av en oförutsedd händelse som inte är orsakad av brand, vatten eller inbrott.​
  
 
  
 
  
 
Om företaget drabbas av avbrott
 
Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av exempelvis brand, inbrott eller vattenskada kan du få ersättning i upp till 12 månader.

Du kan till exempel få ersättning för:

• fasta kostnader som löner, hyror, avskrivningar, räntor med mera.
​ • eventuell vinst som ditt företag skulle gjort om skadan inte skett.
  
 
  
 
  
 
Hjälp med rättegångskostnader
 
Rättsskydd kan du till exempel behöva om en kund vägrar att betala eller om du hamnar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, och för skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Vad kan du få ersättning för?

​ • Kostnader för juridiska ombuds- och rättegångskostnader.
  
 
  
 
  
 
Om ett ​inbrott sker
 
Du får ersättning för skador vid stöld och skadegörelse genom inbrott på företagets egendom.​
  
 
  
 
  
 
Förändringsskydd
 
Om du under året har glömt meddela oss att du har köpt nya inventarier, bytt lokal eller ändrat antal anställda, kan du ändå få ersättning. Förändringsskyddet omfattar företag med årsomsättning upp till 50 miljoner kronor.
  
 
  
 
  
 
Ersättning vid vattenskada
 
Du får ersättning för skador som kan uppstå om det oförutsett börjar strömma ut till exempel vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem.
  
 
  
 
  
 
Om företaget drabbas av IT-angrepp
 
En mindre cyberförsäkring som skyddar dig vid dataintrång där din information spärras eller förloras, om företaget drabbas av skadeståndskrav pga dataläckage eller -intrång samt om din verksamhet går ner eller står still.

Det totala försäkringsbeloppet är 300 000 kr där 150 000 av dessa ersätter kostnader. Om du behöver försäkra för mer än så kan du kontakta kundservice på 0771-111 110 för att teckna vår mer omfattande cyberförsäkring.​
 
  
 
  
 
Juristhjälpen​
 
​Ett skydd som ger dig rätt till juridisk rådgivning i flera olika situationer. Juristhjälpen gör att du inte behöver anlita en jurist varje gång behovet uppstår, utan stödet är alltid bara ett samtal bort. Det gör att du sparar både tid, bekymmer och pengar.

Juristhjälpen kan t.ex. vara aktuellt när du behöver

• vägledning i hur du ska agera i en juridisk fråga

• hjälp med avtal kring ägande av företag

• rådgivning vid kapning av person- eller bolagsuppgifter, samt tvist

​• ​rådgivning och avtal vid nyanställning och uppsägning, samt tvist ​

 
  
 
  
 
Om något händer på tjänsteresan​​
 
Tjänstereseförsäkringen gäller i hela världen och omfattar bland annat olycksfall, akut sjukdom och förseningar som drabbar dig och dina anställda vid resor som görs i tjänsten.

Du får till exempel ersättning för:

• nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader
• förlorat och försenat resgods
• överfall
• kostnader i samband med skadeståndskrav och rättstvister.
 
  
 
  
 
Om en kris inträffar
 
Vad får du ersättning för?

​ Kostnader för behandling hos psykolog eller terapeut för dig och dina anställda, efter till exempel ett rån, överfall, dödsfall eller svårare olycksfall, när något av detta har drabbat er i arbetet. Gäller för tio behandlingstillfällen, utan självrisk.
 
  
 
  
 
Olycksfallsskydd
 
Ett bra försäkringsskydd för de anställda, särskilt om ditt företag saknar kollektivavtal. Ange bara hur många anställda företaget har (1-100) så ingår alla i samma försäkring.

Du får till exempel ersättning för:

• läke-, rese- och tandskadekostnader​
• bestående funktionsnedsättning och ärr på grund av olycksfall
• dödsfall
• kristerapi
 
  
 
  
 
Om företagets egendom oljeskadas
 
Försäkringen gäller för oljeskador på ditt företags egen egendom och på mark, sjö, vattendrag eller en vattentäkt som tillhör ditt företag. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning för oljehantering eller från fordon som ditt företag äger eller disponerar.
 
  
 
  
 
Skydd för tekniken
 
Skydd för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer om de plötsligt skadas eller stjäls, även utanför den egna arbetsplatsen. Till exempel på restaurang, i kollektivtrafiken eller på semestern. Skyddet gäller även när företagets anställda använder telefonen/plattan/datorn för privat bruk, och täcker alltså även om du exempelvis tappar telefonen på fjällvandringen eller barnens träning.
 
  
 
  
 
Om företaget drabbas av smitta i livsmedel
 
Du som har en verksamhet som hanterar livsmedel får ersättning för vissa fasta kostnader om en myndighet stänger ner just din verksamhet för att den drabbats av smitta i livsmedel.
 
 
  
 
Om en av dina kunder skadar sig
 
Det här skyddet kan ge ersättning om någon av dina kunder skulle skada sig i din lokal på grund av ett olycksfall eller överfall. Gäller utan självrisk.
 
 
  
 
Om du behöver avbeställa en tjänsteresa
 
Vi ersätter dina kostnader för att avbeställa en tjänsteresa där biljetterna inte är ombokningsbara, om du måste avbeställa på grund av ett olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Gäller utan självrisk.
 
 
  
 
Om du förlorar kundens nycklar
 
Vi betalar ut ersättning om du förlorar kundens nycklar och behöver ändra eller byta lås i en fastighet.
 
 
  
 
Egendom i kyl och frys
 
Du får ersättning om företagets egendom i en kyl- och frysanläggning plötsligt och oförutsett skadas på grund av en temperaturändring, utströmmande vätska eller kylmedel.
 
 
  
 
Om en anställd begår ekonomiskt brott
 
Så kallat Förmögenhetsbrott – dvs om någon anställd i ditt företag skulle begå ett brott (i tjänsten) som drabbar företaget ekonomiskt. Exempelvis stjäla pengar eller göra sig skyldig till dataintrång. Då kan du få både ekonomisk ersättning och juridisk hjälp.

Du kan till exempel få ersättning för:

• företagets förmögenhetsförlust till följd av brottet (inklusive databrott och dataintrång).

• eventuella rättegångskostnader vid krav på skadestånd. Trygg-Hansa för din talan under rättegången.

​ • databrott av både anställda och utomstående.
 
 
  
 
Om annans egendom oljeskadas​
 
Försäkringen gäller för oljeskador på egendom såsom till exempel mark, sjö, vattendrag och vattentäkt som tillhör annan än den försäkrade. Skadan ska ha skett genom att olja eller annan brandfarlig vätska oförutsett strömmat ut från en anläggning som ditt företag äger eller disponerar.​
 
 
  
 
​​


Frågor om försäkringen?

Om du t.ex. undrar vilken verksamhet du ska välja eller hur du ska göra om företaget omsätter mer än 10 miljoner – hör av dig till oss. ​

Ring oss på 0771-111 110
​​

Andra företagsförsäkringar

 

Sjuk- och olycksfall

Ta hand om dig och dina medarbetare med uppskattade förmåner inom vård & rehab.

 

​Fordons-försäkringar​

Bil, lätt lastbil, buss eller skogsmaskin? Vi försäkrar de flesta fordon.​

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar företagsförsäkringen.​

​​
​​
Ok, jag förstår